Cesta N0102 u Antunovcu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Naziv projekta: REKONSTRUKCIJA PROMETNICE I OBORINSKE ODVODNJE CESTA N0102 U ANTUNOVCU

Program Ruralnog razvoja:

  • Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
  • Tip operacije  7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«

Prijavitelj: Grad Lipik

Projektom Rekonstrukcijom prometnice i oborinske odvodnje CESTA N0102 u Antunovcu žele se ostvariti slijedeći ciljevi:

  • Opći cilj je poticanje društveno-gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima.

Područje Grada Lipika obilježava zaostajanje u gospodarskom razvoju i nerazvijena prateća infrastruktura što je dovelo do smanjenja broja stanovnika ruralnih područja.

  • Specifični cilj je poboljšanje prometne infrastrukture na području Lipika.

Rekonstrukcijom postojećih neadekvatnih prometnica i naselju Antunovac žele se stvoriti daljnji uvjeti za razvoj ovog područja, ali i osigurati integracija prometnog sustava, protočnost, racionalna orgniziranosti ceste te povećana prometna sigurnost.

Ciljna skupina: stanovništvo i obiteljska poljoprivredna gospodarstva te obrti u naselju Antunovac i Gaj.

Krajnji korisnici: ukupno stanovništvo grada Lipika.

Glavna aktivnost projekta je rekonstrukcija prometnica koje se sastoje od asfaltiranja kolničke konstrukcije i uređenja jaraka oborinske odvodnje kako slijedi:

  • Školske ulice (k.č.br. 591, k.o. Antunovac) duljine 674,54 m, širine kolnika 4 m,
  • Male ulice duljine (k.č.br.634, k.o.Antunovac) 824,62 m, širine kolnika 4 m,
  • Gajske ulice (k.č.br. 848, k.o. Antunovac i k.č.br.693/1, k.o. Gaj) duljine 583,19 m, širine kolnika 5 m

Ukupna vrijednost projekta je 4.948.618,31 kuna.

Predviđena provedba projekta je 24 mjeseca od dana donošenja Odluke o prihvatljivosti ulaganja.

Više informacija o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske na ruralnirazvoj.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“

Skip to content