Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Antunovcu na adresi Poljanska 79, grad Lipik

Naziv korisnika: Grad Lipik
Ukupna vrijednost projekta: 568.245,47 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 351.374,62 HRK
Razdoblje provedbe: 27.02.2019.-27.02.2021.
Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta
Grad Lipik, Marije Terezije 27, veronika.prhal@lipik.hr, www.lipik.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha projekta: postizanje energetskih ušteda, tj. smanjenje potrošnje energije u objektu društvenog doma u Antunovcu. Planirane aktivnosti u sklopu energetske obnove objekta su radovi na pročelju, zamjena stolarije te radovi na pojačanju toplinske izolacije stropa ispod negrijanog tavana.

Opis projekta: Predmetna zgrada se nalazi u naselju Antunovac na k.č.br. 394/2, k.o. Antunovac, izgrađena je prije 1968. godine, tlocrtne površine 335,58 m2 te ukupne bruto površine od 342,60 m2.

Zahvatom će se poduzeti sljedeće konkretne mjere:
1. izvedba toplinskog fasadnog sustava vanjskih zidova novim ETICS sustavom, ekspandiranim polistirenom debljine 15 cm sa završnim slojem od silikatne žbuke.
2. na strop prema negrijanom tavanu postaviti će se termoizolacija iz mineralne vune u sloju od 20,00 cm
3. nakon demontaže postojeće stolarije ugraditi će se energetski učinkovita drvena stolarija sa IZO staklom, low E premazom, punjeno inertnim plinom

Cilj građevinskog zahvata na građevini sa postavljanjem toplinskih brana na navedene građevinske konstrukcije je smanjenje transmisijskih i ventilacijskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade na dopuštene vrijednosti prema važećem Tehničkom propisu, te smanjenje godišnje potrebne energije za grijanje i hlađenje

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“

Skip to content