Energetska obnova zgrade Društvenog doma u Marinom Selu na adresi Marino Selo 55 A, grad Lipik

Naziv korisnika: Grad Lipik
Ukupna vrijednost projekta: 736.450,93 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 439.688,68 HRK
Razdoblje provedbe: 14.02.2019.-14.02.2021.
Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta
Grad Lipik, Marije Terezije 27, veronika.prhal@lipik.hr, www.lipik.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha predloženog projekta je postizanje energetskih ušteda, tj. smanjenje potrošnje energije u objektu društvenog doma u Marinom selu. Planirane aktivnosti u sklopu energetske obnove objekta su radovi na pročelju, zamjeni stolarije, radovi na pojačanju toplinske izolacije stropa ispod negrijanog tavana, zamjena postojećeg sustava grijanja te ugradnja energetski učinkovite LED rasvjete.

Opis projekta: Predmetna zgrada se nalazi u Marinom selu na k.č.br. 172/2, k.o. Marino Selo, izgrađena je prije 1998. godine kao slobodnostojeća, tlocrtne površine 343,90 m2, te ukupne bruto površine od 378,03 m2.

Zahvatom će se poduzeti sljedeće konkretne mjere:
1. izvedba toplinskog fasadnog sustava vanjskih zidova novim ETICS sustavom, ekspandiranim polistirenom debljine 15 cm sa završnim slojem od silikatne žbuke.
2. na strop prema negrijanom tavanu postaviti će se termoizolacija iz mineralne vune u sloju od 20,00 cm
3. nakon demontaže postojeće stolarije ugraditi će se energetski učinkovita drvena stolarija sa IZO staklom, low E premazom, punjeno inertnim plinom
4. ugradnja novog sustava grijanja, sa učinkovitijim sustavom radijatorskog grijanja preko kondenzacijskog plinskog uređaja koji se spaja na postojeći plinski priključak.
5. zamjena postojeće rasvjete novim svjetiljkama s LED izvorima svjetlosti

Cilj građevinskog zahvata na građevini sa postavljanjem toplinskih brana na navedene građevinske konstrukcije je smanjenje transmisijskih i ventilacijskih gubitaka kroz ovojnicu zgrade na dopuštene vrijednosti prema važećem Tehničkom propisu, te smanjenje godišnje potrebne energije za grijanje i hlađenje.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“

Skip to content