Geotermalni izvori Požeško slavonske županije

Nositelj projekta: Požeško – slavonska županija

Partneri: Grad Lipik, Općina Jakšić, Općina Velika

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta „Zajedno do razvoja 2“)

Ukupna vrijednost projekta: 1.876.000,00 kn

Nositelj projekta: Požeško – slavonska županija

Partneri: Grad Lipik, Općina Jakšić, Općina Velika

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi: Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije (financirano iz projekta „Zajedno do razvoja 2“)

Ukupna vrijednost projekta: 1.876.000,00 kn

Udio sufinanciranja iz EU 1.594.600,00 kn (85%), udio Požeško-slavonske županije 169.837,50 kn (9,05%), udio Grada Lipika 75.000,00 kn (4%), udio Općine Velika 36.562,50 kn (1,95%)

Opis projekta: Projekt uključuje izradu Studije geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, izradu dokumentacije za stjecanje dozvole za istraživanje i pripremu dokumentacije za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu Tekić, izradu projektno-tehničke dokumentacije za Toplovod u Lipiku, te izradu Istraživačke studije termalnog izvorišta u Velikoj.

Projekt je financiran kroz Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga KK.10.1.3.05

Cilj: Provedba ovog projekta ima za cilj podići razinu iskoristivosti geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, odnosno njezinih općina i gradova (Općine Jakšić i Velika, grad Lipik). U tu svrhu, osim inicijalnih istraživanja i studija, potrebno je provesti sve zakonom propisane radnje i izraditi svu potrebnu i propisanu dokumentaciju kako bi se dobilo pravo na istražni prostor, proveli istražni radovi na utvrđenim lokacijama i stvorile podloge za stavljanja bušotine u redovan proizvodni proces koji obuhvaća korištenje dobivene geotermalne vode u razne svrhe; ovisno o temperaturi i količini vode to može uključivati djelatnosti od proizvodnje električne energije, sušenja, hlađenja, akvakulture, balneološke svrhe, prerađivačke industrije i dr.

Razdoblje provedbe: 1. svibnja 2020. – 1. svibnja 2023.

Fond / Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Anton Devčić: 034-290-242, anton.devcic@panora.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije  na www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih investicijskih fondova na www.strukturnifondovi.hr. Za više informacija o programu Konkurentnost i kohezija posjetite https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

 

Skip to content