Invest in LOG

Projekt: Invest in Lipik, Orašje and  Garešnica- „Invest in LOG“

Broj ugovora: 2017HR-BA-ME73

Nositelj: Općina Orašje

Partneri na projektu: Grad Lipik i Lokalna razvojna agencija- Poduzetnički centar Garešnica

Ukupna vrijednost projekta: 731.906,95 EUR

Bespovratna sredstva osigurana iz  Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia-Bosnia and Herzegovina-Montenegro 2014-2020(85%): 622.120,89 EUR

Trajanje projekta: 01. srpanj 2017. g. do 31.10.2019. g., ukupno 28 mjeseci

Kratak opis projekta: Projekt se fokusira na poduzetničko okruženje gdje se kroz niz aktivnosti želi doprinijeti pozitivnoj poduzetničkoj  klimi i  stvaranju održivog poduzetništva. Invest in LOG realizirat će se kroz nekoliko smjernica uključujući i jačanje potpornih institucija koje se bave razvojem malog i srednjeg poduzetništva, odnosno poduzetničkih centara i lokalnih razvojnih agencija, edukaciju poduzetnika, uvođenje inovativnih sustava prijenosa znanja i iskustva kod poduzetnika, njihovu internacionalizaciju te uređenje poslovnih prostora, inkubatora, opremanje i korištenje obnovljivih izvora energije.

Opći cilj: Doprinos održivom gospodarskom razvoju i povećanju zapošljivosti kroz stvaranje učinkovitog i djelotvornog poduzetničkog ekosustava na području prekograničnog partnerstva (Orašje, Garešnica, Lipik)

Specifični cilj: Poboljšanje strukture i kvalitete poslovnih usluga u institucijama za potporu poslovanju prekograničnog partnerstva (Orašje, Garešnica, Lipik)

Ciljne skupine: Mali i srednji poduzetnici iz prekograničnog područja,  jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne samouprave, poduzetničke potporne institucije

Očekivani rezultati:
– ojačane uloge MSP-a i poboljšani uvjeti umrežavanja i internacionalizacije malog i srednjeg poduzetništva u području prekograničnog partnerstva
– rekonstruirani i opremljeni objekti poduzetničkih potpornih institucija
– poboljšana poslovna znanja i vještine zaposlenika potpornih institucija
– uspostavljen zajednički virtualni inkubator prekograničnog područja
– izrađeni Investicijski vodiči za privlačenje investitora te Priručnici za izvoznike

Više informacija na: investinlog.com/

Skip to content