Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac

Nositelj projekta: Vode Lipik d.o.o.

Partneri na projektu: Grad Lipik i Grad Pakrac

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Lipik-Pakrac“ obuhvaća potrebna ulaganja u sustave odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, kao i potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe na području aglomeracije Lipik-Pakrac (Grad Lipik i Grad Pakrac) u Požeško-slavonskoj županiji. Ciljna skupina su stanovnici priključeni na postojeći sustav odvodnje (7.000) te stanovnici koji će nakon provedbe projekta biti priključeni na sustav javne odvodnje i UPOV (8.000) i stanovnici koji su priključeni na sustav vodoopskrbe (10.789).

Aglomeracije Lipik – Pakrac uključuje sljedeća naselja: Dobrovac, Donji Čaglić, Filipovac, Japaga, Kukunjevac i Lipik (gradsko područje Lipik) te Kusonje, Pakrac i Prekopakra (gradsko područje Pakrac) (ukupno 115.226 m kanala), s jednim centralnim uređajem za pročišćavanje u naselju Dobrovac kapaciteta 13.500 ES. Pročišćene otpadne vode ispuštale bi se u otvoreni kanal pročišćene vode, koji se 800 m nizvodnije ulijeva u rijeku Pakru.

S projektom će se izgraditi 4.160 metara novog dovodnog cjevovoda Pakrac-Lipik, rekonstruirati 7.072 m dovodnog cjevovoda Gaj-Dobrovac i rekonstruirati 25.135 metara vodoopskrbne mreže. Izgradnjom spojnog okna u naselju Kusonje na vodoopskrbnu mrežu Pakrac-Lipik spojiti će se 225 dodatnih stanovnika na javnu opskrbu pitkom vodom (90 priključaka), a mjerama rekonstrukcije i upravljanjem tlakova u mreži smanjiti će se gubitci vode sa sadašnjih 50% na 35%.

Službena stranica projekta: vode-lipik.hr/aglomeracija-lipik-pakrac/

Skip to content