Rekonstrukcija i dogradnja javne zgrade-Društvenog doma Filipovac

Naziv korisnika: Grad Lipik
Ukupna vrijednost projekta: 741.220,00 HRK
Razdoblje provedbe: 24 mjeseca od Odluke o dodjeli sredstava.

Tip operacije: 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Tip operacije: 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu „ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2.“ Provedba operacija unutar CLLD strategije“
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Projektom se želi poboljšati i proširiti temeljne usluge za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te doprinijeti horizontalnim ciljevima.
Projekt je inovativan jer u naselju Filipovac, osim objekta iz ovog projekta ne postoji i nije u funkciji istovjetan sadržaj za lokalno stanovništvo. Provedbom ovog projekta objekt će zbog dodatnog sadržaja omogućiti kvalitetniji razvoj udruga, a posebice će omogućavati da više udruga koristi prostor istovremeno. Glavna aktivnost projekta je rekonstrukcija i dogradnja spremišta. Dogradnja obuhvaća sve aktivnosti do dovođenja objekta u funkciju. Postojeći objekt će se morati rekonstruirati kako bi se uskladio s novim dijelom te modernizirao. Modernizacija obuhvaća ugradnju kvalitetne pregradne stijene što će olakšati korištenje objekta. Osim dogradnje izvršiti će se opremanje društvenog doma te uređenje zelene površine oko doma što uključuje i izgradnju parkinga.
Više informacija o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske na ruralnirazvoj.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“

Skip to content