Terme Lipik

Naziv projekta: Terme Lipik KK.06.1.1.13.0006

Poziv iz kojeg se financira projekt: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema

Nositelj projekta: Grad Lipik

Partneri :Toplice Lipik, Turistička zajednica Grada Lipika

Ukupna vrijednost projekta: 73.339.442,73 kn

Iznos EU sufinanciranja: 84,5384000%: 61.999.991,42 kn

Razdoblje provedbe: 01.07.2020.-01.07.2023.

Kontakt osoba: Veronika Prhal, voditeljica projekta
Grad Lipik, Marije Terezije 27, veronika.prhal@lipik.hrwww.lipik.hr

Sažetak projekta: Projekt Terme Lipik integrirani je projekt razvoja i revitalizacije kulturne baštine Lipika, grada koji je poznat po prirodnim ljepotama, kulturnom i povijesnom nasljeđu, te stoljetnoj tradiciji bavljenja turizmom i čija je baština u Domovinskom ratu pretrpila teška razaranja. Kroz projekt se želi potaknuti obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih kupki. Kroz provedbu projekta Terme Lipik podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja te podići svijest stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Opći cilj – Povećanje zapošljavanja i turističkih prihoda kroz unaprjeđenje kulturne baštine stvaranjem novog integriranog kulturno-turističko proizvoda grada Lipika što uključuje obnovu i

turističku valorizaciju nepokretnih kulturnih dobara te unapređenje sustava za upravljanje i promociju turističke destinacije.
Specifični cilj – Obnova i očuvanje kulturne baštine te stavljanje u funkciju i korištenje turističkog potencijala projektne cjeline što uključuje Vile Zinke – Vile dobre vode, Perivoja i Narodnih
kupki. Kroz provedbu predloženog programa podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja Lipika, unaprijediti sustav promocije i distribucije
kulturnih turističkih sadržaja na domaćem tržištu te podići svijest lokalnog stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

Više informacija o strukturnim fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr
„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Grada Lipika.“

Skip to content