Unutarnje i vanjsko uređenje društvenog doma u Brekinskoj

Naziv korisnika: Društvo Mađara Lipik
Ukupna vrijednost projekta: 2.071.690,34 HRK
Iznos EU sufinanciranja: 1.941.250,26 HRK
Razdoblje provedbe: 27.06.2019.-27.06.2021.
Kontakt osoba: Stjepan Sigeti, voditelj projekta
Marije Terezije 27, 34551 Lipik, tel: 095/915-5162

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Tip operacije: 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog poljoprivrednog  fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Opći cilj: poticanje društveno- gospodarskog rasta i zaustavljanje negativnog depopulacijskog trenda u ruralnim područjima

Specifični cilj: poboljšanje i proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti.

Opis projekta: Glavne aktivnosti obnove i opremanje Društvenog doma u Brekinskoj sastoje se od unutarnjeg i vanjskog uređenja društvenog doma te parkirnih i hortikulturnih površina oko zgrade, ETICS fasade, izmjene vanjske i unutarnje stolarije, izmjene dijela krovišta i pokrova, te obnova podova, zidova, stropova, i ostalih građevinskih i obrtničkih radova koje je potrebno izvršiti kako bi objekt bio u funkciji. Obnova i opremanje će se provoditi na slijedeći način: Po postupku provedbe javne nabave, izabrani izvođač će krenuti s izvođenjem radova sukladno ugovoru o obnovi i opremanju Društvenog doma u Brekinskoj. Po završetku obnove i opremanja izvršit će se primopredaja objekta od strane izvršitelja naručitelju te će se napraviti zapisnik o primopredaji.

Više informacija o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske na ruralnirazvoj.hr

„Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Društva Mađara Lipik.“

Skip to content