Strukovno osposobljavanje: Uzimanje uzoraka tla za analizu

Ministarstvo poljoprivrede u dogovoru s jedinicama lokalne samouprave održat će edukacije Uzimanja uzoraka tla za analize u Lipiku i Kaptolu prema rasporedu koji se nalazi u privitku. Predavači su djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Područne službe za stručnu podršku Požega, a korisnici poljoprivrednici koji imaju ARKOD parcele jednake ili veće od 1 ha, upisani su u upisnik integrirane i ekološke proizvodnje ili su korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Osnova provođenja je zakonska legislativa u nastavku:

–              Zakon o poljoprivredi („Narodne novine” br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

–              Zakon o poljoprivrednom  zemljištu („Narodne novine” br. 20/18, 115/18, 98/19)

–              Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine” br. 47/19)

–              Pravilnik o agrotehničkim mjerama („Narodne novine” br. 22/19)

–              Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje osobito vrijednog obradivog (P 1) i vrijednog obradivog (P 2) poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine” br. 23/19)

–              Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja („Narodne novine” br. 71/19)

–              Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine” br. 24/19, 126/19, 147/20)

–              Pravilnik o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta („Narodne novine” br. 22/19)

–              Pravilnik o višestrukoj sukladnosti  („Narodne novine” br. 113/19)Obavijest – Poziv Uzimanje uzoraka tla za analizu 2023

Dokumenti: Obavijest - Poziv Uzimanje uzoraka tla za analizu 2023