DELFIN – Centar za podršku i razvoj civilnog društva

Profil udruge DELFIN PAKRAC

Aktivnosti udruge: Edukacije; savjetodavni rad; javni rad, umrežavanje, lobiranje i zagovaranje; suradnje.

DELFIN djeluje u području ljudskih prava, demokratske političke kulture, međunarodne suradnje, obrazovanja, održivog razvoja, socijalne djelatnosti, zaštite zdravlja i zaštiti okoliša i prirode radi prevencije i suzbijanja kršenja ljudskih prava, svih oblika nasilja, ovisnosti, i trgovanja ljudima, osnažuje civilne inicijative potičući volontiranje i aktivno građanstvo u zajednici, promovira ravnopravnost spolova i rodnu jednakost te jednake mogućnosti za sve, zagovara izgradnju mira kroz suočavanje s prošlošću, toleranciju i multikulturalnost, te očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Aktivnosti se provode kroz: obrazovanje za demokratsko građanstvo, zaštitu i promicanje ljudskih prava, zaštitu povijesno kulturne baštine i nacionalnog identiteta, mir i sigurnost, demokratsku tranziciju; poticanje participativne demokracije/sudjelovanje građana u javnom odlučivanju- javno djelovanje u svrhu osnaživanja marginaliziranih grupa i pojedinca/ki; praćenje javnih politika i javno zagovaranje; promicanje nenasilja i izgradnje održivog mira; zaštitu obitelji; prevencija nasilja: prevencija nasilja među djecom i mladima, prevencija nasilja u obitelji, u vezama; prevencija ovisnosti; pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, žrtvama obiteljskog nasilja; preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja; izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje; prevenciju ovisnosti; promicanje i razvoj volonterstva; promicanje društvene solidarnosti; interkulturalni dijalog; razvoj civilnog društva; razvoj lokalne zajednice; pravo na pristup informacijama; suzbijanje i zaštitu od diskriminacije, suzbijanje rasne diskriminacije; ravnopravnost spolova i rodnu jednakost; savjetovanje i pomaganje: savjetodavni rad/pružanje informacija i podrške žrtvama društvene nepravde i marginaliziranim društvenim skupinama; pravno savjetovanje, podršku i pomoć svim žrtvama kršenja ljudskih prava i svih oblika nasilja i diskriminacije; zaštita prava djece, mladih, osoba s invaliditetom, osoba starije životne dobi; zaštita žrtava/svjedoka; zaštita prava spolnih i rodnih manjina; biti umješač u antidiskriminacijskim tužbama i podnositelj mogućih udruženih tužbi; osnaživanje civilnih inicijativa; humanitarno djelovanje; povezivanje s nevladinim organizacijama u Republici Hrvatskoj i aktivno uključivanje u rad međunarodnih mreža i koalicija; javno djelovanje u svrhu podizanja ekološke svijesti i svijesti o potrebi očuvanja prirodnog i kulturnog bogatstva Republike Hrvatske; kontinuirana edukacija i profesionalno usavršavanje članica/ova; izdavanje brošura i drugih publikacija vezanih uz područja djelovanja udruge; izdavanje audio i video materijala; organiziranje izložbi, okruglih stolova i tribina.

Adresa sjedišta udruge: Braće Radića 13, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Mirjana Bilopavlović

Kontakt: Tel: +385 34 411 780 ; Fax: +385 34 411 780 ; Mob: +385 98 161 7623

Internet adresa: www.delfin-pakrac.com E-mail: delfin.zamir@gmail.com

OIB: 45205419478

IBAN: HR7623400091110085485

Skip to content