Udruga mladih Brekinska

Profil udruge UDRUGA MLADIH BREKINSKA

Aktivnosti udruge: Poticanje angažiranosti mladih u zadovoljavanju njihovih potreba te stvaranje trajne osnove za razvijanje komunikacije među mladima radi promicanja njihovih interesa i ukazivanja na specifične probleme kojima se ova populacija susreće. Krajnji cilj je pomoći mladima pri integraciji u sve sfere društva do postizanja njihove trajne društveno – ekonomske samostalnosti.

Adresa sjedišta udruge: Brekinska 65, 34543 Poljana

Predsjednik udruge: Mihaela Špehar

Kontakt:  Mob: +385 99 677 6224 (predsjednica)

E-mail: speharmia@gmail.com 

OIB: 

IBAN: 

Skip to content