Zajednica Talijana Lipika – Comunita degli Italiani di Lipik

Profil udruge ZT LIPIKA

Aktivnosti udruge: Radi ostvarenja osnovnih ciljeva utvrđenih Statutom, ZT obavlja osobito slijedeće aktivnosti: organizira kulturne, umjetničke, dramske i glazbene aktivnosti, manifestacije, priredbe i koncerte; organizira jezične i obrazovne seminare i tečajeve; organizira izložbe, prodajne izložbe, rukotvorina izrađenih u sklopu aktivnosti i radionica članova ZT Lipika, predstave; organizira obrazovna, kulturna i rekreativna putovanja; organizira aktivnosti u oblasti informiranja i izdavaštva; organizira sportske, društvene, humanitarne, zdravstvene i vjerske aktivnosti primjerene svim dobnim skupinama svojeg članstva; usklađuje zajedničke aktivnosti sa drugim Zajednicama Talijana i drugim ustanovama i institucijama Talijanske nacionalne zajednice i njihovim predstavnicima u tijelima lokalne i regionalne samouprave; organizira specifičnu stručnu i pravnu pomoć svojim članovima; surađuje sa ostalim nacionalnim zajednicama u ostvarivanju zajedničkih ciljeva; surađuje sa organima, ustanovama i drugim institucijama matične zemlje, Italije; surađuje sa tijelima lokalne i regionalne samouprave radi unapređenja primjene ustavnih, zakonskih, statutarnih i drugih normativnih rješenja koja se odnose na prava i zaštitu pripadnika Talijanske nacionalne zajednice; priprema i formulira mišljenja, sugestije i prijedloge pri donošenju normativnih rješenja o položaju pripadnika Talijanske nacionalne zajednice na pojedinom upravnom području; organizira aktivnosti čiji je cilj očuvanje, zaštita, razvitak subjektivnosti, identiteta te jednakosti ustavno pravnog položaja pripadnika Talijanske nacionalne zajednice.

Adresa sjedišta udruge: Slavonska 47, Lipik, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Lionella Brisinello

Kontakt: Tel: +385 34 422 279 ; Mob: +385 98 564 642

E-mail: lionella.brisinello@gmail.com

OIB: 73235426802

IBAN: HR5623400091100187965

Skip to content