Palijativni tim LiPa / PT LiPa

Profil udruge PT LIPA

Aktivnosti udruge: Promicanje dragovoljnog uključivanja građana i stručnjaka za pružanje direktne pomoći krajnje potrebitim korisnicima kako bi se njima i njihovim obiteljima smanjile patnje i bol te pružila adekvatna palijativna, zdravstvena, socijalna, psihološka i duhovna skrb; senzibilizacija stručne i šire javnosti radi promoviranja vrijednosti palijativne skrbi; stvaranje i razvijanje registra “Ambasadori dobročinstva” među učeničkom populacijom u zdravstvu radi njihovog aktivnog uključivanja u rad Tima; stvaranje i razvijanje javnog online registra palijativnih volontera u svrhu razmjene, stjecanja znanja i vještina te intervencija potrebitima u izvanrednim situacijama.

Adresa sjedišta udruge: Dom zdravlja PSŽ – Pakrac, Bolnička ulica 80, Pakrac

Predsjednik udruge: Ljerka Pavković

Kontakt: Mob: +385 99 233 4944

E-mail: palijativalipa@gmail.com

OIB: 52746338929

IBAN: HR0924020061100708530

Skip to content