Udruga invalida rada Pakrac-Lipik

Profil udruge UIR PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: Djelovanje na promicanju ljudskih prava i izjednačavanju mogućnosti invalida rada. Djeluje na omogućavanju ekonomske, socijalne i pravne sigurnosti invalida. Organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada. Organizira i potiče rekreativne i sportske aktivnosti. Surađuje sa državnim i drugim tijelima, te s lokalnim samoupravnim i upravnim tijelima u pitanjima od značaja za rješavanje problematike invalida rada i razvoja društveno-gospodarskih odnosa na tom području. Usklađuje i usmjerava aktivnosti i suradnju s drugim udrugama invalida u zemlji i inozemstvu te predlaže akcije od zajedničkog interesa.

Adresa sjedišta udruge: Augusta Cesarca 9, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Zdenka Lulić

Kontakt: Tel: +385 34 411 370 ; Fax: +385 34 411 370 Mob: +385 98 982 9206

E-mail: udruga.invalida.rada.pakrac@po.t-com.hr

OIB: 61282692080

IBAN: HR3323400091100143080

Skip to content