Udruga invalida rada Pakrac-Lipik

Profil udruge UIR PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: 

Djelovanje na promicanju ljudskih prava i izjednačavanju mogućnosti invalida rada; omogućavanje ekonomske, socijalne i pravne sigurnosti invalida; organiziranje pravne službe i savjetovališta za invalide rada; organiziranje i poticanje rekreativne i sportske aktivnosti; suradnja sa državnim i drugim tijelima te s lokalnom samoupravom i upravnim tijelima u pitanjima od značaja za rješavanje problematike invalida rada i razvoja društveno-gospodarskih odnosa na tom području; usklađivanje i usmjeravanje aktivnosti i suradnja s drugim udrugama invalida u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te predlaganje akcija od zajedničkog interesa.

Adresa sjedišta udruge: Augusta Cesarca 9, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Zlatko Pečanić

Kontakt: Tel: +385 34 411 370 ; Fax: +385 34 411 370 Mob: +385 98 596 799

E-mail: udruga.invalida.rada.pakrac@po.t-com.hr

OIB: 61282692080

IBAN: HR3323400091100143080

Skip to content