Udruga hrvatskog časničkog zbora Grada Pakrac-Lipik

Profil udruge UHČZPL

Aktivnosti udruge: Program djelovanja je usmjeren na djelatnosti članstva udruge prilagođene okolnostima života i rada, s jasno izraženim težištem na stalnom podizanju ugleda i utjecaja Hrvatskog časničkog zbora u društvu, što se postiže:

  • razvijanjem domoljubne svijesti članova i svih građana Republike Hrvatske;
  • vjernošću i odanošću danoj vojničkoj prisezi;
  • stalnim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem članstva za obrambeno-zaštitne zadaće;
  • zaštitom i spašavanjem pučanstva i imovine od svih, a osobito ratnih ugroza;
  • poticanjem stručnog, istraživačkog, znanstvenog i publicističkog rada od važnosti za obranu, a posebno proučavanjem iskustava iz Domovinskog rata;
  • popularizacijom vojnih i obrambenih zanimanja;
  • istraživanjem tradicije hrvatskih časnika, te promicanjem tradicionalnih vrijednosti;
  • razvijanjem suradnje s časničkim organizacijama prijateljskih zemalja, kao doprinosom međunarodnoj afirmaciji oružanih snaga Republike Hrvatske i hrvatskih časnika, te uključivanju hrvatske države u sustav zajedničke obrane sigurnosti zemalja zapadne demokracije;
  • obavješćivanjem javnosti o djelovanju Hrvatskog časničkog zbora i promicanjem statusnih i strukovnih pitanja časnika.

Adresa sjedišta udruge: Hrvatskih velikana 4, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Željko Špelić

Kontakt: Tel: +385 34 411 532 ; Fax: +385 34 411 532 ; Mob: +385 98 756 311

E-mail: speliczeljko@gmail.com

OIB: 58114377343

IBAN: HR4323400091100192661

Skip to content