Kulturno umjetničko društvo LIPIK

Adresa sjedišta udruge: Marije Terezije 27, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Miroslav Prhal

Kontakt telefon: 098/784-846

OIB: 21715586527

Kulturno umjetničko društvo “Lipik” (KUD “Lipik”) osnovano je u veljači 2017. godine s naglaskom na promicanje i očuvanje kulture, folklora, tradicije i običaja lipičkog kraja. KUD “Lipik” broji 33 člana od kojih je 25 aktivnih te se redovito sastaju. Postojeći broj članova je u porastu, a razlog tomu je predstavljanje naučenih koreografija kroz javne nastupe.

Cilj udruge Kulturno umjetničko društvo Lipik (KUD „Lipik“) je stalno promicanje zavičajne baštine kroz popularizaciju kulturno-umjetničkog amaterskog rada i stvaralaštva temeljenog na očuvanju tradicije i folklora lipičkog kraja, Požeško-slavonske županije, ali i cijele Hrvatske.

Prvi javni nastup KUD “Lipik” imao je na snimanju serijala „Lijepom našom“ održanom 5. rujna 2017.g. u Lipiku. Kako bi prikazali bogatu folklornu baštinu Lipika, KUD “Lipik” također je nastupao na prigodnim manifestacijama i događanjima i to na „Danu nacionalnih manjina Grada Lipika“ u sklopu obilježavanja „Dana grada Lipika“, „Danima Mađara Lipika“ održanim u naselju Gaj, božićnom koncertu u Strizivojni te manifestaciji Marinje u Garešnici.

KUD Lipik uz podršku Grada Lipika pridonosi očuvanju tradicije, običaja, folklora i kulture, te nastoji privući mlađe generacije kako bi zajednički uspjeli u očuvanju kulturnog naslijeđa te kako bi kulturne značajke prenosili s generacije na generaciju.

Skip to content