Kasački klub DIAMANT

Profil udruge KK DIAMANT

Aktivnosti udruge: Stvaranje i unapređenje svekolikih uvjeta slobodnog bavljenja konjičkim aktivnostima iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici; razvitak i promicanje kulture jahanja, osposobljavanje i unapređenje rada članova; održavanje natjecanja, susreta, predavanja, izložbi, stručnih ekskurzija i sličnih priredbi; nabavka opreme i održavanje objekata čiji je Klub vlasnik ili korisnik; priprema (trening) i nastup kasačkih konja i vozača na nacionalnim i međunarodnim kasačkim utrkama; te obavljanje ostalih djelatnosti u skladu sa Statutom. Dakle, sve vezano za konje i konjički sport, a ovdje pripadaju i terapijska jahanja, škole jahanja, vožnja s konjima, turistička jahanja, itd.

Adresa sjedišta udruge: Lipička 3, Šeovica, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Lidija Bašnec

Kontakt: Mob: +385 98 82 55 10 ;  Internet adresa: www.kkdiamant.hr ;  

E-mail:  kkdiamant@gmail.com 

OIB: 72660261121

IBAN: HR392340009110374241

Skip to content