Nogometni klub LIPIK 1925

Profil udruge NK LIPIK 1925

Aktivnosti udruge: Okupljanje djece, mladeži i ostalih građana radi aktivnog bavljenja nogometnim sportom i rekreacijom te razvijanje njegove kvalitete. Rad na stalnom usavršavanju stručno-pedagoškog kadra. Razvijanje i unapređivanje nogometa i nogometne igre, kao i poštivanje i provođenje svih pravila nogometne igre. Osiguravanjesvih potrebnih uvjeta za sudjelovanje u natjecanju. Stvaranje svih potrebnih uvjeta za natjecanje svih ekipa. Sudjelovanje u nogometnim natjecanjima službenog i prijateljskog značaja u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Suradnja sa stručnim organizacijama u nogometnom sportu. Suradnja sa nogometnim klubovima na području grada i Požeško-slavonske županije kao i sa Županijskim nogometnim savezom, Hrvatskim nogometnim savezom i dr. Okupljanje što većeg broja članova kluba.

Adresa sjedišta udruge: Hrvatske mladeži 32, Lipik, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Igor Horvat

Kontakt: Tel: +385 34 622 170 ; Mob: +385 99 768 9913

Internet adresa: www.nklipik.hr E-mail: nklipik1925@gmail.com

OIB: 06586996666

IBAN: HR7924020061100693011

Skip to content