Športski klub uzgajivača golubova listonoša LIPIK

Profil udruge ŠKUGL LIPIK

Aktivnosti udruge: Uzgoj i sportsko natjecanje golubova listonoša; poticanje djece, učenika i mladih za uzgoj i ljubav prema životinjama; postizanje što boljih rezultata na saveznoj razini; sudjelovanje na europskim i svjetskim izložbama i olimpijadama golubova listonoša.

Adresa sjedišta udruge: Školska 15, Lipik, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Goran Grafina

Kontakt: Tel: +385 34 411 124 ; Mob: +385 99 310 1915, +385 91 281 1957

E-mail: ggrafina@gmail.com

OIB: 93118747687

IBAN: HR3423400091100084086

Skip to content