Dobrovoljno vatrogasno društvo Brekinska

Profil udruge DVD BREKINSKA

Aktivnosti udruge: Organizacija i provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva; organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste; organizacija i provedba različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe dobrovoljnog vatrogastva; provođenje preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda; provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom.

Adresa sjedišta udruge: Brekinska 65, Brekinska, 34543 Poljana

Predsjednik udruge: Đuka Špehar

Kontakt: Tel: +385 34 431 111 ; Mob: +385 98 198 3442

OIB: 12781913160

IBAN: HR4623400091100188533

Skip to content