Dobrovoljno vatrogasno društvo Filipovac

Profil udruge DVD FILIPOVAC

Aktivnosti udruge: Organizacija i provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva; organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste; organizacija i provedba različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe dobrovoljnog vatrogastva; provođenje preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda; provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom; organizaciju rada s mladima odnosno podmlatkom u vatrogastvu.

Adresa sjedišta udruge: Tabor bb, Filipovac, 34551 Lipik

Predsjednik udruge: Stjepan Glazer

Kontakt: Tel: +385 34 421 391 ; Mob: +385 99 440 6721

OIB: 98414632577

IBAN: HR3123400091100158539

Skip to content