Dobrovoljno vatrogasno društvo Poljana

Profil udruge DVD POLJANA

Aktivnosti udruge: Organizacija i provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva; organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste; organizacija i provedba različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe dobrovoljnog vatrogastva; provođenje preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda; provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom; organizaciju rada s mladima odnosno podmlatkom u vatrogastvu.

Adresa sjedišta udruge: Gajeva 41, Poljana, 34543 Poljana

Predsjednik udruge: Darko Musulin

Kontakt: e-pošta: dvdpoljana1927@gmail.com

mob: +385 98 185 1585

OIB: 49120994734

IBAN: HR4123400091100105785

Skip to content