Vatrogasna zajednica područja Pakrac-Lipik

Profil udruge VZP PAKRAC-LIPIK

Aktivnosti udruge: Zajednica je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja vatrogstva i zaštite od požara u gradovima Pakrac i Lipik.

Zajednica je aktivan činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u spašavanju ljudi i imovine prigodom prirodnih i tehnoloških nezgoda.

Zajednica prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članica u ostvarivanju poslova i zadaća u području zaštite od požara, te pri spašavanju ljudi i imovine zahvaćenih prirodnim i elementarnim nepogodama.

Adresa sjedišta udruge: Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, 34550 Pakrac

Predsjednik udruge: Damir Colosetti

Kontakt: Tel: +385 34 412 918 ; Fax: +385 34 412 918 ; Mob: +385 91 274 0530

E-mail: vzppakrac.lipik@gmail.com

OIB: 99234890578

IBAN: HR9323400091100116780

Skip to content