U ovoj rubrici:
Dokumenti: Odluka o jednostavnoj nabavi Dopuna Odluke o jednostavnoj nabavi Odluka o jednostavnoj nabavi-2023
Podkategorije:

Opće informacije o javnom naručitelju:

Naziv: GRAD LIPIK;
sjedište: Ulica Marije Terezije 27, 34551 Lipik;
OIB: 26289199529;
broj telefona: +385 34 314 800;
broj telefaksa: +385 34 314 821;
internetska adresa: www.lipik.hr;
adresa elektroničke pošte: grad@lipik.hr

Skip to content