Objava sudionika on-line edukacija

Zapisnik Povjerenstva o provjeri ispunjavanja administrativnih uvjeta prijava za sudjelovanje na on line edukacijama za Front-End programera i 3D dizajnera

 

Dana 31.3.2022. u 8:30 u Maloj vijećnici Grada Lipika sastalo se Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja administrativnih uvjeta prijava za sudjelovanje na on line edukacijama za Front-End programera i 3D dizajnera, koje se provode u sklopu projekta „Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor“ .

 

Pregledavale su se prijave sukladno Javnom natječaju za sudjelovanje na on-line edukacijama za 3D dizajnera ili Front-End programera.

 

Sve propisane administrativne uvjete iz Javnog poziva zadovoljili su i time ostvarili pravo na sudjelovanje na edukacijama, kako slijedi:

 

Polaznici on-line edukacije za Front-End programera:

 1. Antonia Vukalović
 2. Santo Tessari
 3. Bruno Rehak
 4. Karlo Peričić
 5. Daniel Jursik
 6. Dean Hudek
 7. Valentina Vujević
 8. Matej Nemeth
 9. Mario Maljak
 10. Mladen Ivošević

Polaznici on-line edukacije za 3D dizajnera:

 1. Ivan Ljevaković
 2. Goran Arbanas
 3. Marijela Benković
 4. Nathan Melić
 5. Igor Džimbeg

Članovi Povjerenstva:

 1. Veronika Prhal
 2. Dejan Iličić
 3. Dragana Đaić

 

KLASA: 650-02/21-01/4

URBROJ: 2177-2-03-03/2-22-27

Lipik, 1.4.2022.

Dokumenti: Zapisnik Povjerenstva