Županija raspisala Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke o stipendiji Požeško-slavonske županije (“Požeško-slavonski službeni glasnik” br. 3/07., 5/07., 8/07. i 11/07.), a u svezi s Odlukom o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2020/2021. godine, KLASA:604-01/20-01/80, URBROJ: 2177/1-02-20-5 od 08. listopada 2020.godine, Župan Požeško-slavonske županije raspisuje

1. U akademskoj godini 2020./2021.. dodijelit će se 25 stipendija.
• korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u akademskoj godini 2020./2021., u obliku 10 mjesečnih anuiteta, u vremenu do završetka zadnje akademske godine redovnog studija (bez apsolventskog staža).
• mjesečni iznos stipendije je 600,00 kn

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:
• da su državljani Republike Hrvatske,
• da su redoviti studenti koji imaju stalno prebivalište na području Požeško-slavonske županije te studiraju izvan mjesta prebivališta, u RH.
• da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom ocjenom 3,5 odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu školovanja (studenti starijih godišta) od najmanje 3,0

3. Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
• zahtjev (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr),
• životopis,
• uvjerenje o prebivalištu (PU MUP-a),
• rodni list (preslik dokumenta),
• dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslik dokumenta),
• ovjereni preslik svjedodžbi zadnja dva razreda srednje škole, za studente prve godine,
• prijepis ocjena svih položenih ispita, za studente druge, treće, četvrte, pete, odnosno završne godine (preslik dokumenta i original ili ovjereni preslik na uvid),
• uvjerenje o redovitom upisu u 2020./2021. akademsku godinu,
• izjava o zajedničkom kućanstvu (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ),
• potvrde nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH o visini dohotka za 2019. godinu za sve članove kućanstva starije od 15 godina, uključujući i podnositelja zahtjeva,
• potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ukupnom iznosu mirovine ostvarene u 2019. godini za sve članove kućanstva, uključujući i podnositelja zahtjeva, odnosno potvrdu da pojedini član kućanstva nije korisnik mirovine,
• potvrda o primanjima u posljednja tri mjeseca – potvrda o isplati plaće, odnosno preslik odrezaka o isplati mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl. za razdoblje srpanj-rujan 2020. godine za sve članove zajedničkog kućanstva, odnosno potvrde o redovitom školovanju za članove kućanstva koji se redovito školuju, te potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda (preslik dokumenta i original na uvid),
• potvrda MORH-a, Odsjeka za poslove obrane po mjestu prebivališta ili PU MUP-a, ili preslik braniteljske iskaznice (za kandidate za stipendiju – sudionike Domovinskog rata – hrvatski branitelj ili dijete sudionika – hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu),
• dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (preslik rješenja, potvrde i sl.),
• dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (za prvo, drugo i treće mjesto),
• izjava da ne prima drugu stipendiju (obrazac preuzeti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije ili na www.pszupanija.hr ).

4. Rezultati natječaja: kandidat može podnijeti pismeni prigovor koji se upućuje Komisiji putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Požeško-slavonske županije. Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka za prigovor.

5. Prijave na natječaj s potrebitom dokumentacijom treba dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave ( 15.10.2020.) natječaja na adresu:

Požeško-slavonska županija
Komisija za dodjelu Stipendije Požeško-slavonske županije
34000 Požega, Županijska 7

 

POVEZNICE ZA PRILOGE NATJEČAJA
Zahtjev za stipendiju
Opći obrazac za članove obitelji podnositelja zahtjeva
Izjava