thumbnail

Započeo projekt prekogranične suradnje “Development trough Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor”

Projekt je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, a u njemu sudjeluju Grad Gradiška (BiH), Grad Daruvar, Grad Lipik i Općina Kotor. 

Projekt je započeo 1.8.2020. godine, a traje do 31.7.2022. godine, dok je njegova ukupna vrijednost  1.487.795,68 EUR. 

Vrijednost projekta za Grad Lipik iznosi 502.563,87 EUR. 

Projektom će se uspostaviti 4 digitalna inovacijska centra (digital innovative hubs – DIH-a), po jedan za svakog partnera. Njihova svrha je stvaranje konkurentnog ekonomskog i tehnološkog okružja koje se bazira na novim tehnologijama i inovacijama.

Ciljna skupina su mala i srednja poduzeća, start up-ovi i budući start up-ovi, jedinice lokalne samouprave, znanstvene organizacije i poduzetničke potporne institucije. 

Ulaganjem u razvoj infrastrukture i ljudskih potencijala omogućiti će se rješavanje problema nepovoljnog poduzetničkog okruženja prekograničnog prostora. Omogućiti će se prijenos ideja, informacija i znanja među partnerima te poduzetnicima, a  poduzetništvo će se razvijati u novom modelu temeljenom na inovativnom konceptu.

Uspostaviti će se platforma za poduzetnike, obrazovne institucije te klaster za mala i srednja poduzeća koji će se omogućiti umrežavanje poduzetnika iz programskog područja. 

Grad Lipik će provedbom navedenog projekta uspostaviti digitalni inovacijski centar na katu iznad prostora Nogometnog kluba Lipik 1925. Rekonstruirati će se prostor od oko 200m2 , a uspostaviti će se prostor za rad, aktivna i mirna zona, soba za sastanke te soba za edukacije. Kroz projekt će se nabaviti i potrebna tehnologija, software-i i informatička oprema, a organizirati će se i edukacije na temu programiranja mobilnih aplikacija, 3D dizajnera te edukacija za rad u programu Fusion 360.

Tags: No tags

Comments are closed.