thumbnail

Aktivnosti projekta Development through DIHs provode se prema planu

Projekt prekogranične suradnje ”Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor” (”Development through DIH”)  započeo je početkom kolovoza prošle godine, a traje do kraja srpnja iduće godine.  Riječ je o projektu koji je sufinanciran iz programa INTERREG IPA CBC-HR-BA-ME prekogranične suradnje, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.487.795,35 € od čega vrijednost projekta za Grad Lipik iznosi 502.563,87 EUR. Omjer sufinanciranja je 85 % EU, a 15 % partneri.

Na katu iznad prostora Nogometnog kluba Lipik 1925 uspostaviti će se digitalni inovacijski centar koji će doprinijeti održivom i konkurentnom gospodarskom i tehnološkom razvoju. Kroz projekt je planirana nabava potrebne tehnologije, software-a te informatičke opreme, a organizirati će se i edukacije na temu programiranja mobilnih aplikacija, 3D dizajnera te edukacija za rad u programu Fusion 360.

Za nabavu informatičke opreme odnosno nabavu računala, tableta, multifunkcijskog uređaja – printera, interaktivne ploče i projektora, 3D printera i materijala za 3D printer proveden je postupak javne nabave. Dio informatičke opreme je isporučen.

Tijekom studenog ove godine se očekuje završetak građevinskih radova na katu zgrade NK Lipik 1925 te se započelo s pripremom dokumentacije za nabavu uredskog namještaja. Budući digitalni inovacijski centar, odnosno Poduzetnički inkubator umjetne inteligencije biti će opremljen sa 7 ureda, učionicom, mirnom sobom, čajnom kuhinjom te sanitarnim čvorom.

Tags: No tags

Comments are closed.