Javni poziv radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećeg spomenika u Poljani kao javnog dobra u općoj uporabi

Temeljem članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 43. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

radi obilježavanja granica zemljišta i uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećeg spomenika u Poljani kao javnog dobra u općoj uporabi

 

I

Postojeći spomenik, kao dio komunalne infrastrukture sukladno članku 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu, evidentiran je Odlukom o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi od 25. veljače 2020. god., Klasa: 034-04/20-01/01, Urbroj: 2162/02-03-04/8-20-1. Spomenik se nalazi na k.č.br. 259/24 i k.č.br. 237/5 u k.o. Poljana.

Pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištima na kojima je postojeći spomenik i sve zainteresirane koji smatraju da se evidentiranje postojećeg – izvedenog stanja, odnosno upisa postojećeg spomenika tiče njihovih pravno zaštićenih interesa da izvrše uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja izrađenog po ovlaštenoj tvrtki za geodetska mjerenja i izradu geodetskih elaborata Tri-Tom d.o.o., Bisačka 4, 10000 Zagreb radi izjašnjenja.

 

II

Uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja, kao i izjašnjavanje o istome, može se izvršiti 14. travnja 2021. god. u vremenu od 10:00 do 10:30 sati u prostorijama Grada Lipika, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti, ured broj 2, Marije Terezije 27, Lipik. Grad Lipik će započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađen spomenik uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije istog dana s početkom u 11:00 sati.

 

III

Obilježavanju granica zemljišta kao i uvidu u Geodetski elaborat mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku ili njihovi opunomoćenici.

 

IV

Ako iz opravdanog razloga ne možete prisustvovati obilježavanju granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat, uvid možete izvršiti i naknadno, najkasnije do 10. svibnja 2021. godine.

 

V

Ako se pozivu na obilježavanje granica zemljišta i uvidu u Geodetski elaborat ne odazovete, smatrat će se da se zahvatu u prostoru ne protivite, a postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i zakonskim propisima.

 

Klasa: 034-04/20-01/01

Urbroj: 2162/02-03-04/8-20-2

Lipik, 01. travanj 2021.

 

Voditeljica Odsjeka za pravne poslove,

graditeljstvo i komunalne djelatnosti:

Irena Tutić

Skip to content