Usluge poduzetnicima

Usluge poduzetnicima dostupne su u Poduzetničkom inkubatoru Lipik putem poduzetničkih potpornih institucija koje su tamo smještene

USLUGE:

Korištenje računalne učionice

Prostor kompjuterske učionice opremljen je s 9 kompjuterskih mjesta s priključcima za spajanje na struju i internetsku mrežu s predviđenim projektnim platnom te projektorom na stropnom nosaču.

Stanari mogu koristiti računalnu učionicu bez naknade i neograničeno uz prethodnu najavu i dogovor dok će za ostale korisnike naknada za korištenje računalne učionice iznositi 5 kn/h.

Korištenje sale za sastanke

Prostor kompjutorske učionice moguće je prenamijeniti u prostoriju za održavanje sastanaka povezivanjem i razmještanjem stolova, ovisno o potrebi korisnika.

Stanari mogu koristiti salu za sastanke bez naknade i neograničeno uz prethodnu najavu i dogovor dok će za ostale korisnike naknada za korištenje računalne učionice iznositi 3 kn/h.

Pružanje administrativnih usluga

Pod administrativnim uslugama podrazumijeva se ispis, kopiranje, faksiranje, skeniranje te uvez dokumentacije.

Stanari mogu koristiti administrativne usluge bez naknade mjesečno kako slijedi:

  1. Usluga ispisa dokumenata – do 100 stranica
  2. Usluga kopiranja dokumenata – do 100 stranica
  3. Usluga slanja faxa – neograničeno
  4. Usluga skeniranja – neograničeno
  5. Usluga uveza dokumenata – do 5 uveza dokumenata

Naknada za pružanje administrativnih usluga za stanare iznad ograničenja utvrđenih u prethodnom stavku te za ostale korisnike utvrdit će se posebnim cjenikom.

Pružanje konzultantskih usluga

Pod konzultantskim uslugama podrazumijevaju se savjetodavne usluge, izrade poslovnih planova, izrada projektnih prijedloga za europske i nacionalne natječaje, izrada prijava za zajmove i kreditiranje.

Olakšice za konzultantske usluge utvrđene su kako slijedi:

Korisnik Sufinanciranje Grada Lipika
Kandidat za pred-inkubaciju Bez naknade za vrijeme trajanje pred-inkubacije
Poduzetnik početnik-stanar 3. 100% u prvoj godini boravka u PIL-u

4. 50% za ostale godine boravka u PIL-u

Poduzetnik u fazi rasta i razvoja – stanar 3. 100% za izradu prve prijave od ulaska u PIL

4. 75% iznosa naknade utvrđene cjenikom PPI-a za slijedeće prijave za vrijeme boravka u PIL-u

Poduzetnici koji koriste OFF inkubaciju 100% za godinu dana korištenja usluge off-inkubacije
Ostali poduzetnici 75% iznosa naknade utvrđene cjenikom PPI-a

Usluge pred-inkubacije i mentorstva

Korisnici usluge pred-inkubacije su fizičke osobe – znanstvenici i inovatori.

Usluga pred-inkubacije i mentorstva se odnosi na sudjelovanje i savjetovanje PPI-a u definiranju komercijalnog potencijala ideje (potencijalna primjena i tržišta komercijalizacije, mogući korisnici partneri i konkurenti) i definiranju ključnih pretpostavki koje moraju biti ispunjene kako bi se stvorili preduvjeti za komercijalizaciju (što je očekivani predmet razvoja, njegovo trajanje, potrebni resursi i kompetencije).

PPI će sudjelovati i savjetovati prilikom donošenja konačne odluke o razvoju ili odustajanju od daljnjeg razvoja te odabiru organizacijskog modela razvoja (obrt, vlastito poduzeće, razvoj kroz suradnju s postojećim poduzećem).

Trajanje pružanje usluge pred-inkubacije ograničeno je na 6 mjeseci s mogućnošću produženja još 3 mjeseca pod uvjetom dobivanja pozitivne ocjene napretka od potporne institucije. U slučaju pozitivnog ishoda pred-inkubacije poduzetnik može koristit usluge inkubacije.

Usluge pred-inkubacije i mentorstva će se pružati bez naknade.

Usluga off-inkubacije

Usluga off-inkubacije pružat će se poduzetnicima početnicima koji pokreću posao, ali im ne treba poslovni prostor već savjet i podrška potpornih institucija.

Usluge off- inkubacije se odnose na korištenje usluge osnovnog poslovnog savjetovanja, razvojnog savjetovanja, ostvarivanja prednosti prilikom prijava za sudjelovanje na edukacijama, pristupu baza podataka.

Usluga off inkubacije se pruža bez naknade.

 

Skip to content