Kontakt

Grad Lipik

Lipik, Marije Terezije 27
OIB 26289199529; MB 22580977
Radno vrijeme Gradske uprave: ponedjeljak – petak od 07:00 do 15:00 sati
Kontakt telefon: 034/314-800, Telefax: 034/421-031, email: grad@lipik.hr

Informacije o prijemu građana dostupne su ovdje.

Kako podnijeti predstavke i pritužbe možete saznati ovdje.

Gradonačelnik
Vinko Kasana
Tel: 034/314-800
Fax: 034/421-031
email: gradonacelnik@lipik.hr

Predsjednik Gradskog vijeća
Slobodan Katunar
Tel: 034/314-800
Fax: 034/421-031
Mob: 098/453-741
email: slobodan.katunar@lipik.hr

Jedinstveni upravni odjel

Pročelnica
Veronika Prhal
Tel: 034/314-831
Fax: 034/421-031
email: veronika.prhal@lipik.hr

Ured gradonačelnika

Voditeljica ureda
Anita Jurković
Tel: 034/314-800
Fax: 034/421-031
email: ured.gradonacelnika@lipik.hr

Referent za uredske poslove
Davorka Adžijević

Tel: 034/314-800
Fax: 034/421-031
email: davorka.a@lipik.hr

Referent za uredske poslove
Marino Kop

Tel: 034/314-800
Fax: 034/421-031
email: marino.kop@lipik.hr

Odsjek za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti

Voditeljica odsjeka
Ksenija Tutić
Tel: 034/314-805
Fax: 034/421-031
email: financije@lipik.hr
email: ksenija.tutic@lipik.hr

Referent za računovodstvo
Renato Marinić
Fax: 034/421-031
email: renato@lipik.hr

Viši referent za poljoprivredu
Dominika Babac
Tel: 034/314-805
Fax: 034/421-031
email: poljoprivreda@lipik.hr

Viša stručna suradnica za društvene djelatnosti
Dragana Đaić
Tel: 099/783-7039
Fax: 034/421-031
email: dragana.daic@lipik.hr

Viša stručna suradnica za provedbu projekata
Daria Adžijević
Tel: 034/314-831
Fax: 034/421-031
Email: daria.adzijevic@gmail.com

Odsjek za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti

Voditeljica odsjeka
Irena Tutić
Tel: 034/314-823
Fax: 034/421-031
email: irena.tutic@lipik.hr

Viša stručna suradnica za imovinsko-pravne poslove
Valentina Božić
Tel: 097/612-8803
Fax: 034/421-031
email: valentina.repinac@lipik.hr

Stručna suradnica za infrastrukturu
Sanela Ždralović
Tel: 099/245-5656
Fax: 034/421-031
email: graditeljstvo@lipik.hr

Stručni suradnik za graditeljstvo
Marijan Strganac
Tel: 099/424-6831
Fax: 034/421-031
email: marijan.strganac@lipik.hr

Referent za javnu nabavu i komunalnu naknadu
Zvonko Novokmet
Tel: 098/182-3514
Fax: 034/421-031
email: zvonko.novokmet@lipik.hr

Referent za komunalno i poljoprivredno redarstvo
Josip Galko
Tel: 099/403-9968
Fax: 034/421-031
email: josip.galko@lipik.hr

MATIČNI URED – radno vrijeme pon, sri od 07:00-15:00h

Matičar
Tel: 034/314-825
Fax: 034/421-031

Skip to content