Poduzetnički inkubator Lipik

Poduzetnički inkubator Lipik (u daljnjem tekstu: Inkubator) neto podne površine 1.936,99 m² smješten je u Poduzetničkoj zoni Lipik II i sastoji se poslovnih prostora dostupnih za poduzetnike kako slijedi :

  • 6 box ureda za pred-inkubaciju, inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja za uredske i administrativne poslove u neproizvodnim djelatnostima;
  • 5 poslovnih jedinica za kandidate za inkubaciju i poduzetnike u fazi rasta i razvoja koje se bave proizvodno – prerađivačkim djelatnostima.
  • i informatičkom učionicom/salom za sastanke namijenjen poduzetnicima

Inkubator se nalazi na k.č.br. 1484/16 u k.o. Lipik, na adresi Ulica Ivana Mažuranića 54

OZNAKA BOX UREDA POVRŠINA (m²)
B5 10,02
B6 10,02
B7 10,02
B8 10,02
B9 10,02
B10 10,02
OZNAKA PROSTORA POVRŠINA (m²)
J2 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,20
J3 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,19
J4 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,20
J5 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 319,19
J6 (radna jedinica, ured, čajna kuhinja, garderoba i sanitarije-m/ž, hodnik, strojarnica) 370,90

5 poslovnih jedinica daje se u zakup za inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja za obavljanje proizvodno – prerađivačkih djelatnosti.

6 box ureda daje se u zakup za pred-inkubaciju, inkubaciju te za poduzetnike u fazi rasta i razvoja za obavljanje uredskih i administrativnih poslova u neproizvodnim djelatnostima.

Zakupnina poslovnog prostora Inkubatora iznosi:

VRSTA POSLOVNOG PROSTORA IZNOS ZAKUPA
Box ured 12 kn/m²
Poslovna jedinica 10 kn/m²

Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik plaća zakupninu.

Poduzetnici sa statusom početnika imaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup box ureda za inkubaciju, za neproizvodne djelatnosti kako slijedi:

Vrijeme zakupa Iznos olakšice
0-6 mjeseci 100%
6-12 mjeseci 50%
2. godina 25%
3. godina 0

Poduzetnici sa statusom početnika imaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup poslovnih jedinica za inkubaciju, za proizvodne/prerađivačke djelatnosti kako slijedi:

Vrijeme zakupa Iznos olakšice
0-6 mjeseci 100%
6-12 mjeseci 75%
2. godina 65 %
3. godina 50%
4. godina 25%
5. godina 0

Poduzetnici koji nemaju status poduzetnika početnika nemaju pravo na ostvarivanje olakšica na zakup box ureda ili poslovnih jedinica.

Zakup poslovne jedinice poduzetnik početnik može ostvariti za razdoblje do 5 godina i box ureda do 3 godine.

Zakup poslovne jedinice poduzetnik u fazi rasta i razvoja može ostvariti za razdoblje do 3 godine i box ureda do 2 godine.

Pred-inkubacija može trajati najduže 6 mjeseci s mogućnošću produženja za dodatna 3 mjeseca pod uvjetom dobivanja pozitivne ocjene napretka od potporne institucije. U slučaju pozitivnog ishoda pred-inkubacije poduzetnik može koristiti usluge inkubacije ukoliko ima raspoloživog prostora.

Pravo na korištenje usluga PIL-a imaju:

  • Korisnici koji obavljaju djelatnost u PIL-u (u daljnjem tekstu: stanari)
  • Poduzetnici koji ne obavljaju djelatnost u PIL-u, a imaju potrebu za uslugama

 

Usluge PIL-a su:

1. Korištenje računalne učionice

Prostor kompjuterske učionice opremljen je s 9 kompjuterskih mjesta s priključcima za spajanje na struju i internetsku mrežu s predviđenim projektnim platnom te projektorom na stropnom nosaču.

Stanari mogu koristiti računalnu učionicu bez naknade i neograničeno uz prethodnu najavu i dogovor dok će za ostale korisnike naknada za korištenje računalne učionice iznositi 5 kn/h.

2. Korištenje sale za sastanke

Prostor kompjutorske učionice moguće je prenamijeniti u prostoriju za održavanje sastanaka povezivanjem i razmještanjem stolova, ovisno o potrebi korisnika.

Stanari mogu koristiti salu za sastanke bez naknade i neograničeno uz prethodnu najavu i dogovor dok će za ostale korisnike naknada za korištenje računalne učionice iznositi 3 kn/h.

3. Pružanje administrativnih usluga

Pod administrativnim uslugama podrazumijeva se ispis, kopiranje, faksiranje, skeniranje te uvez dokumentacije.

Stanari mogu koristiti administrativne usluge bez naknade mjesečno kako slijedi:

  1. Usluga ispisa dokumenata – do 100 stranica
  2. Usluga kopiranja dokumenata – do 100 stranica
  3. Usluga slanja faxa – neograničeno
  4. Usluga skeniranja – neograničeno
  5. Usluga uveza dokumenata – do 5 uveza dokumenata

Naknada za pružanje administrativnih usluga za stanare iznad ograničenja utvrđenih u prethodnom stavku te za ostale korisnike utvrdit će se posebnim cjenikom.

4. Pružanje konzultantskih usluga

Pod konzultantskim uslugama podrazumijevaju se savjetodavne usluge, izrade poslovnih planova, izrada projektnih prijedloga za europske i nacionalne natječaje, izrada prijava za zajmove i kreditiranje.

Olakšice za konzultantske usluge utvrđene su kako slijedi:

Korisnik Sufinanciranje Grada Lipika
Kandidat za pred-inkubaciju Bez naknade za vrijeme trajanje pred-inkubacije
Poduzetnik početnik-stanar 1.       100% u prvoj godini boravka u PIL-u

2.       50% za ostale godine boravka u PIL-u

Poduzetnik u fazi rasta i razvoja – stanar 1.       100% za izradu prve prijave od ulaska u PIL

2.       75% iznosa naknade utvrđene cjenikom PPI-a za slijedeće prijave za vrijeme boravka u PIL-u

Poduzetnici koji koriste OFF inkubaciju 100% za godinu dana korištenja usluge off-inkubacije
Ostali poduzetnici 75% iznosa naknade utvrđene cjenikom PPI-a

5. Usluge pred-inkubacije i mentorstva

Korisnici usluge pred-inkubacije su fizičke osobe – znanstvenici i inovatori.

Usluga pred-inkubacije i mentorstva se odnosi na sudjelovanje i savjetovanje PPI-a u definiranju komercijalnog potencijala ideje (potencijalna primjena i tržišta komercijalizacije, mogući korisnici partneri i konkurenti) i definiranju ključnih pretpostavki koje moraju biti ispunjene kako bi se stvorili preduvjeti za komercijalizaciju (što je očekivani predmet razvoja, njegovo trajanje, potrebni resursi i kompetencije).

PPI će sudjelovati i savjetovati prilikom donošenja konačne odluke o razvoju ili odustajanju od daljnjeg razvoja te odabiru organizacijskog modela razvoja (obrt, vlastito poduzeće, razvoj kroz suradnju s postojećim poduzećem).

Trajanje pružanje usluge pred-inkubacije ograničeno je na 6 mjeseci s mogućnošću produženja još 3 mjeseca pod uvjetom dobivanja pozitivne ocjene napretka od potporne institucije. U slučaju pozitivnog ishoda pred-inkubacije poduzetnik može koristit usluge inkubacije.

Usluge pred-inkubacije i mentorstva će se pružati bez naknade.

6. Usluga off-inkubacije

Usluga off-inkubacije pružat će se poduzetnicima početnicima koji pokreću posao, ali im ne treba poslovni prostor već savjet i podrška potpornih institucija.

Usluge off- inkubacije se odnose na korištenje usluge osnovnog poslovnog savjetovanja, razvojnog savjetovanja, ostvarivanja prednosti prilikom prijava za sudjelovanje na edukacijama, pristupu baza podataka.

Usluga off inkubacije se pruža bez naknade.

Skip to content