Opremanje edukativnog parka Marino Selo

Naručitelj: Grad Lipik
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Opremanje edukativnog parka Marino Selo,
broj objave: 2022/S 0F2-0001880.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5865687

 

Ispravak Obavijesti o nadmetanju možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5922636

 

Drugi ispravak Obavijesti o nadmetanju možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5964944

Skip to content