Proračun 2022.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lipika za 2022 g Obrazlozenje uz Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Lipika za 2022 g Bilješke uz finanacijski izvještaj 1. do 12. mjesec 2022 godine Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za I-XII mjesec 2022.g. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022 2 izmjene Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022 2 izmjene Obrazlozenje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2022.g 2 Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2022. s projekcijama za 2023 i 2024 Prijedlog 2 izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2022.g s projekcijama za 2023 do 2024 g Obrazlozenje uz izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2022 Izvjestaj o izvršenju proracuna Grada Lipika za prvo polugodiste 2022 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022 Obrazlozenje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2022.g 1 Izmjene i dopune Proračuna grada Lipika za 2022 g s projekcijama za 2023 i 2024 g Prijedlog 1 Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2022 g s projekcijama za 2023 i 2024 g Vodič za građane Obrazlozenje uz Proračun Grada Lipika za 2022.g. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lipika u 2022 g Proracun Grada Lipika za 2022 g s projekcijama za 2023 i 2024 g Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Lipika u 2022 g Prijedlog Proračuna Grada Lipika za 2022 g s projekcijama za 2023 i 2024 g
Skip to content