Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2020.g.

Dokumenti: Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020 obrazac-za-prijedloge-primjedbe-i-komentare Odluke Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2020.g.

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. prosinca 2019. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2020.g.  putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2020.g.“ ili na adresu elektroničke pošte: financije@lipik.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

KLASA: 400-05/19-01/02

URBROJ: 2162/02-3-3/1-19-4
U Lipiku, 15. studeni 2019.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content