Proračun Grada Lipika za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

Dokumenti: Nacrt Proracuna Grada Lipika za 2021 s projekcijama za 2022 i 2023 godinu obrazac-za-prijedloge-primjedbe-i-komentare Proracun Izvješće o provedenom savjetovanju

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Grada Lipika za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.

I.
Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 02. prosinca 2020. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Nacrt Proračuna Grada Lipika za 2021.g. s projekcijama za 2022.i 2023.g., putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.
II.
Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Proračun Grada Lipika za 2021.g. s projekcijama za 2022. i 2023.g.“ ili na adresu elektroničke pošte: financije@lipik.hr.
III.
Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni uvrstiti će se u konačni Prijedlog teksta Proračuna koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.
IV.
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

KLASA: 400-05/20-01/02
URBROJ: 2162/02-02-20-4
U Lipiku, 16. studeni 2020.

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content