IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Kao jedinica lokalne samouprave Grad Lipik nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu s nacionalnim zakonodavstvom kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća .

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Grada Lipika na mrežnom mjestu (sjedištu) https://www.lipik.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice su djelomično u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća zbog iznimki koje su navedene u nastavku.

Dodan je i programski dodatak (widget – aktivira se klikom na ikonu u donjem lijevom uglu stranice) s određenim funkcionalnostima radi poboljšanja pristupačnosti.
(Prečaci na tipkovnici: Otvori/zatvori widget [alt+L], Čitač ekrana – Kreni [alt+P], Pauza [alt+E], Stop [alt+S], Povećaj font [alt+O], Smanji font [alt+U], Vrati na zadano [alt+R], Veliki kontrast [alt+H/J/K], Disleksija [alt+Y], Sivi tonovi [alt+G], Povećaj razmak slova [alt+P], Smanji razmak slova [alt+N], Veliki kursor [alt+W])

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog neusklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom iz sljedećih razloga:

– slike nemaju pridružen prikladni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
– nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
– neki od pdf dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
– pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc, .xls i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
– iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju

Grad Lipik radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27.8.2021.g. primjenom metode samoprocjene koju je proveo Grad Lipik.

Izjava o pristupačnosti posljednji puta je revidirana 27. kolovoza 2021. godine.

Grad Lipik će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Gradu Lipiku možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete poslati:
– telefonom na broj : +385 34 314 800
– elektroničkom poštom : grad@lipik.hr
– poštom na adresu : Grad Lipik, Marije Terezije 27, Lipik

Grad Lipik je dužan na upite, obavijesti ili zahtjeve korisnika u vezi s osiguravanjem pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) obavljaju Inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +3851 4609 041, poštom (Jurišićeva 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska) ili putem elektroničke pošte pristupacnost@pristupinfo.hr (www.pristupinfo.hr)

Skip to content