Otvorimo vrata zdravlja

Partneri

Centar Krugovi s djelovanjem započinje 2011. godine. Prvenstveni cilj udruge je promicanje, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa i talenata, te korištenje istih na najbolje moguće načine, razvijajući pri tom kulturu slobodnog vremena, unapređujući svoj život kao i društvo u cjelini te pomažući kroz humanitarno djelovanje (prikupljanje novčanih ili materijalnih sredstava) maligno oboljelima, osobito djeci, te socijalno ugroženim obiteljima i drugim socijalno ugroženim skupinama (osobito onima narušenog zdravlja) u poboljšanju kvalitete života i življenja.

Pojedinac jedino kao zadovoljna i zdrava osoba može pridonositi društvu u kojem živi i širiti oko sebe krugove zadovoljstva te svojom osobnošću i razvojem poticati druge osobe oko sebe na edukaciju i unapređenje osobnog razvoja kroz otkrivanje resursa i talenata koji su nam svima dani te raspolažući s njima na najbolje moguće načine.

U partnerstvu s gradovima: Daruvarom, Lipikom, Novskom i organizacijama civilnog društva: Dijabetičkom udrugom Garešnica, Udrugom osoba s invaliditetom Grubišno Polje i Udrugom invalida rada Virovitica, u projektu “Otvorimo vrata zdravlja” Krugovi će primicati zdravlje i prevenciju bolesti i povećati informiranost građana, posebno mladih, o zdravijim životnim izborima i povećanju kvalitete života.

Grubišno Polje smješteno je na jugozapadnim obroncima Bilogore. Područje grada prostire se na površini od 269 km2 te je površinom najveća samoupravna jedinica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Južnu granicu područja grada čini gornji tok rijeke Ilove dok sjeveroistočnu čine bilogorski prijevoji.

Gradska naselja su: Dapčevački Brđani, Dijakovac, Donja Rašenica, Gornja Rašenica, Grbavac, Grubišno Polje, Ivanovo Selo, Lončarica, Mala Barna, Mala Dapčevica, Mala Jasenovača, Mala Peratovica, Mali Zdenci, Munije, Orlovac Zdenački, Poljani, Rastovac, Treglava, Turčević Polje, Velika Barna, Velika Dapčevica, Velika Jasenovača, Velika Peratovica i Veliki Zdenci.

Dan Grada obilježava se 4. studenoga, na godišnjicu završetka prve uspješno provedene vojno-redarstvene operacije “Otkos 10” kojom je oslobođen prvi hrvatski teritorij u samostalnoj Republici Hrvatskoj.

Izvršno tijelo grada predstavlja gradonačelnik, Zlatko Mađeruh i njegovi zamjenici, Zlatko Pavičić i Ana-Maria Štruml-Tuček. Oni su odgovorni Gradskomu vijeću. Uz upravne i mjesne odbore tu je i Savjet mladih, savjetodavno tijelo, osnovano od strane Gradskog vijeća s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život grada.

Iz Grubišnog Polja dolazi Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje. Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene osobe s invaliditetom, osobe s intelektualnim teškoćama, djeca s teškoćama u razvoju, mladi s teškoćama u razvoju, odrasle osobe i djeca oboljela od kroničnih i malignih bolesti te druge fizičke i pravne osobe voljne da organizirano potiču mjere i akcije za unapređenje zdravstvenog, socijalnog i društvenog položaja osoba s invaliditetom, osoba s intelektualnim teškoćama i osoba oboljelih od kroničnih i malignih bolesti. Projektom „Otvorimo vrata zdravlja“ kojeg financira Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda doprinijet ćemo ciljevima udruge i promicati zdravlje kao i prevenciju bolesti na području Grubišnog Polja i okolice.

Virovitica je grad u sjeveroistočnoj Hrvatskoj te je administrativno središte Virovitičko-podravske županije. Sastoji se od 10 naselja: Čemernice, Golog Brda, Jasenaša, Korije, Milanovca, Virovitica je grad, smješten u sjeveroistočnoj Hrvatskoj, administrativno je središte Virovitičko-Podgorja, Rezovca, Rezovačke Krčevine, Svetog Đurađa i Grada Virovitice. Ona je i sjedište Virovitičko-podravske županije, najzapadnije od pet županija istočne Hrvatske.

Ivica Kirin, dipl.ing.geod. gradonačelnik je Grada Virovitice. Uz njega grad vode i njegovi zamjenici Damir Marenić, dipl.ing.geol. i Vlasta Honjek – Golinac, mag.ing.agr.. Uz Gradsko vijeće tu je i gradski Savjet mladih grada Virovitice.

Naš partner u projektu „Otvorimo vrata zdravlja“ virovitička je Udruga invalida rada Virovitica osnovana sa svrhom ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom. Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje. Projektnim aktivnostima u projektu „Otvorimo vrata zdravlja „ doprinijet ćemo njihovoj misiji i promicati zdravlje i prevenciju bolesti.

Područje Grada Garešnice čini južni dio Bjelovarsko-bilogorske županije ustrojene 1993. godine i predstavlja 8,5 posto njezine ukupne površine. Grad Garešnica smješten je u sjeveroistočnom dijelu Moslavine usječenom u obliku trokuta između istočnih obronaka Moslavačke gore.

Grad Garešnica obuhvaća preko 20 naselja. To su: Ciglenica, Dišnik, Duhovi, Garešnica, Garešnički Brestovac, Gornji Uljanik, Hrastovac, Kajgana, Kaniška Iva, Kapelica, Mala Bršljanica, Mali Pašijan, Malo Vukovje, Rogoža, Tomašica, Trnovitički Popovac, Uljanički Brijeg, Uljanik, Velika Bršljanica, Veliki Pašijan, Veliki Prokop, Veliko Vukovje i Zdenčac. Područje Grada Garešnice broji preko 11.000 stanovnika.

Na čelu grada Garešnice je gradonačelnik, Josip Bilandžija, uz njega je i Gradsko vijeće te manjinska vijeća.

Iz Garešnice je i Dijabetička udruga Garešnica članica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i Saveza zdravstvenih udruga Hrvatske te Asocijacije dijabetičkih udruga. Strateški ciljevi udruge su: prevencijom smanjiti broj oboljelih dijabetičara i smanjiti broj komplikacija kao posljedica bolesti. Navedene ciljeve nastoje ostvariti provedbom raznih aktivnosti – edukacijom mladih i starijih, organizacijom savjetovališta, predavanja, izleta i dr. te provedbom projekata poput „Otvorimo vrata zdravlja“ financiranog od strane Europskog socijalnog fonda.

Lipik je smješten u Požeško-slavonskoj županiji. Poznat je po Lipičkim toplicama, mineralnoj vodi i Državnoj ergeli konja lipicanaca. Sastoji se od preko 20 naselja. Antunovca, Bjelanovca, Brekinske, Brezine, Bujavice, Bukovčane, Dobrovca, Donjih Čaglića, Filipovca, Gaja, Gornjih Čaglića, Jagme, Japage, Klisa, Korita, Kovačevca, Kukunjevca, Lipika, Livađana, Marinog Sela, Poljane, Ribnjaka, Skenderovaca, Strižičevca, Subocke i Šeovice.

Sam Lipik smješten je u dolini rijeke Pakre te je sa sjevera okružen obroncima Papuka, s juga i istoka obroncima Psunja. Naselje Lipik broji 2.300 , dok administrativno područje g rada broji preko 6.000 stanovnika.

Njemački poduzetnik Uwe Paschen, o Lipiku je rekao “Čitav je kraj jednostavno prelijep, prometni položaj turističko-rekreacijskog centra neobično pogodan, arhitektura starih objekata atraktivna. Kad tome dodate ljekovitu vodu, spektar medicinskih usluga, mogućnosti za lov i ribolov, rekreaciju, sport i zabavu dobili ste sve što treba imati jedno moderno turističko središte.”

Na čelu grada Lipika je gradonačelnik, Vinko Kasana, bacc. ing. agr.. Tu je i njegov zamjenik, Slobodan Katunar, dipl.ing., Gradsko vijeće i Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika.

Novska je jedan od najuređenijih kontinentalnih gradova Hrvatske. Smještena je u Sisačko-moslavačkoj županiji. Grad Novska smješten je na obroncima psunjskog gorja uz savske vode. Kraj je bogat šumom i okružen plodnom ravnicom. Kao najzapadniji slavonski grad Novska njeguje svoju tradiciju – kulturnu, vjersku, gastronomsku. Također je okrenuta prema budućnosti i njenim izazovima.

Grad je to jedne od najvećih poduzetničkih zona, grad bogate drvne industrije s vrhunskim drvnim namještajem, grad koji će uskoro postati sjedištem jednog od rijetkih poduzetničkih inkubatora za informatičku industriju.

Novska se diči zelenilom, ljepotama gradskog parka, jednom od najboljih glazbenih škola u Hrvatskoj, prelijepom knjižnicom, baroknom crkvom sv. Luke i drugim znamenitostima.

Na čelu grada je gradonačelnik Grada Novske Marin Piletić. Uz njega su i njegovi zamjenici, Marija Kušmiš i Siniša Kesić. Tu je i Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana grada Novske i tijelo lokalne samouprave, mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te Savjet mladih Grad Novske, savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje je osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Novske.

Tu je i Razvojna agencija Grada Novske NORA, institucija osnovana od strane grada, kao podrška ukupnom razvoju grada s posebnim ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja.

Grad Daruvar je naselje s dugom urbanom povijesti. Uskoro će navršiti dvije tisuće godina svojeg postojanja kao moderne cjeline. Regionalno je središte županije u turizmu, te vinogradarstvu i voćarstvu.

Daruvar je poznat po termalnim izvorima i drugim prirodnim resursima (plodnoj zemlji, vinogradima,). Značajniji razvoj grada odvija se u 18. stoljeću dolaskom grofovske obitelji Janković. Prepoznatljivost grada Daruvara poznati su geotermalni izvori, kvalitetna vina i piva, zemljopisno i kulturno bogatstvo. Grad daruvar slovi kao najljepše uređeni mali grad kontinentalne hrvatske!

Grad Daruvar čine Daruvar i naselja: Daruvarski Vinogradi, Doljani, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Markovac i Vrbovac. Daruvar (s okolicom) broji oko 11.000 stanovnika, sam Daruvar ima nešto preko 8.000 stanovnika.

Na čelu grada je gradonačelnik, Damir Lneniček, univ. spec. oec. Uz gradonačelnika o gradu brinu i njegovi zamjenici, Gradsko vijeće, Mjesni odbori, te Razvojna agencija Daruvar – javna ustanova za koordinaciju i razvoj Grada Daruvara.

Grad Daruvar jedan je od tri grada partnera u projektu “Otvorimo vrata zdravlja” kojeg financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Grad je prepoznao svrhu i ciljeve projekta i svojim uključivanjem želi doprinijeti dobrobiti svojih građana, posebno sa zdravstvenog aspekta.

This image has an empty alt attribute; its file name is element2_A5_croped-1024x301.png
Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Kontakt:info@krugovi.hr
Skip to content