Dokumenti: Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Odluka o osnivanju stožera CZ Odluka o pravnim osobama i udrugama od interesa za CZ PLAN DJELOVANJA OD PRIRODNIH NEPOGODA REVIZIJA 1 Procjena rizika od velikih nesreća GL Analiza stanja sustava civilne zaštite 2021 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022 - 2025 Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Odluka o usklađivanju procjene rizika Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2022 Plan vježbi civilne zaštite 2022 . PROGRAM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U 2022. GODINI PLAN ANGAŽIRANJA VATROG.GRAD LIPIK 2022.g. Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda 2021. Analiza stanjaCZ 2022 Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada 2023 Odluka o donošenju plana djelovanja-Prirodne nepogode PLAN DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA 2023 PRILOG 2-1 PRILOG 3 PRILOG 4 PRILOG 5 PRILOG 6 PRILOG 7 PRILOG 8 Plan vježbi za 2023. godinu Izvješće o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022 g
Skip to content