Registar ugovora i okvirnih sporazuma i evidencija narudžbenica

Dokumenti: Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - ažuriran- 01. lipnja 2022. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - ažuriran- 27. listopada 2021. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - ažuriran- 11. kolovoza 2021. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - ažuriran- 08. veljače 2021. Registar ugovora o javnoj nabavi (UoJN) Registar okvirnih sporazuma (OS) i UoJN sklopljenih temeljem OS Registar bagatelne nabave za 2015. godinu Evidencija narudžbenica za 2016. god. (bagatelna nabava) Evidencija narudžbenica za 2017. god. (jednostavna nabava) Evidencija narudžbenica za 2018. god. (jednostavna nabava) Evidencija narudžbenica za 2019. god. (jednostavna nabava) Evidencija narudžbenica za 2020. god. (jednostavna nabava) Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020-EOJN RH Evidencija narudžbenica i ugovora za 2021 (jednostavna nabava) Statističko izvješće o javnoj nabavi_2021 Evidencija narudžbenica i ugovora za 2022. (jednostavna nabava) Statističko izvješće o javnoj nabavi_2022 Evidencija narudžbenica za 2023. godinu Statističko izvješće o nabavi za 2023 Registar ugovora EOJN (18012024)

Registar ugovora dostupan je na internetskim stranicama Elektorničkog oglasnika javne nabave RH:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content