Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika

Dokumenti: Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika 18.12.2018. Obrazac za prijedloge, primjedbe i komentare Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne Novine br. 25/13 i 85/15), odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09) upućuje se

 

JAVNI POZIV
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika

 

I.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 07. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge, primjedbe i komentare na Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika, putem Obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja.

II.

Prijedlozi, primjedbe i komentari mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na adresu Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Lipika“ ili na adresu elektroničke pošte irena.tutic@lipik.hr.

III.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni ukomponirati u konačni Prijedlog teksta Odluke koja će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Lipika na donošenje.

IV.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Izvješće će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Grada Lipika.

 

Klasa: 363-02/18-01-7
Urbroj: 2162/02-03-04/8-18-2
U Lipiku, 18. prosinca 2018. god.

 

Gradonačelnik
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

Skip to content