Gradski vijećnici održali prvu radnu sjednicu na kojoj je usvojen i rebalans proračuna

Prva sjednica lipičkog Gradskog vijeća, nakon one konstituirajuće, održana je 29. lipnja u prostoru konferencijske dvorane „Quella“ smještene unutar Toplica Lipik. Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Slobodana Katunara (HDZ) sjednici su prisustvovali svi izabrani vijećnici, kao i gradonačelnik Vinko Kasana (HDZ) te predstavnici gradskih stručnih službi, ustanova i tvrtki.

Sjednica je započela aktualnim satom tijekom kojeg se nekoliko izabranih gradskih vijećnika javilo s pitanjima. Prvi se javio vijećnik Vinko Strganac (HSS), a zanimalo ga je kad se očekuje nastavak asfaltiranja Ulice Ilije Strganca u Gaju. Odgovorio mu je direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom Marijan Strganac koji je ustvrdio da će se radovi nastaviti početkom srpnja. Dosad je napravljen jedan betonsko cijevni propust te je iskopano otprilike oko 300 metara jarka, a stanka je napravljena iz razloga što su djelatnici Lipkoma bili angažirani na radovima uređenja bazenskog kompleksa povodom otvorenja istoga.

Vijećnica Tina Gadžić Husko (HDZ) je upitala gradonačelnika Kasanu o novostima vezanim za izgradnju objekta budućeg Doma zdravlja u Lipiku. Gradonačelnik je rekao kako postoji građevinska dozvola te je realno, nakon svih konzultacija, očekivati da početak izgradnje krene sljedeće godine.

O tome zašto još nije raspisan javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i kad se može očekivati, pitanje je koje je vijećnica Vedrana Vondrak (DP) uputila gradonačelniku. On joj je odgovorio da su razlozi tehničke naravi jer se radi o poslu koji je itekako zahtjevan te se raspisivanje može očekivati krajem ljeta.

Tomislav Lneniček (DP) je imao upit za predsjednika Katunara u vezi nekih tehničkih stvari oko poslovnika, aktualnog sata, zapisnika i slično, dok se Mladen Dolić (HDZ) interesirao u vezi sanacije nogostupa u Ulici Stjepana Radića u Dobrovcu, koja je inače i županijska cesta.

Rečeno mu je da je sanacija nogostupa u nadležnosti ŽUC-a (Županijska uprava za ceste) te bi tijekom ove godine to trebalo biti izvršeno. Vijećnika Dolića je još zanimalo uređenje dječjeg igrališta u Dobrovcu, a gradonačelnik je kazao kako se na području Grada Lipika kontinuirano ide s postavljanjem novih i zamjenom dotrajalih igračaka pa će tako do kraja godine to biti sređeno i na spomenutom igralištu.

Nakon aktualnog sata, koji je zapravo trajao desetak minuta, prešlo se na Dnevni red na kojem je bilo uvršteno čak 25. točaka pa je sjednica, koja je započela u 17 sati završila netom prije nego što je sat na lipičkoj župnoj crkvi sv. Franje Asiškog otkucao 20 sati.

Vijećnici su bez puno rasprave odmah usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Programa zaštite divljači za površine izvan lovišta na području Grada Lipika za razdoblje od 1. travnja 2020. godine do 31. ožujka 2030. godine koju im je detaljno obrazložio njezin autor Zvonimir Presečan Arvay.

Suglasnost za prodaju Pakrac plina

Kod prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom 100% udjela društva Komunalac d.o.o. Pakrac u kapitalu društva Pakrac Plin d.o.o. bilo je malo više rasprave. Ova lokalna plinarska tvrtka u stopostotnom vlasništvu je tvrtke Komunalac d.o.o. čiji je direktor Josip Bišćanin naglasio da su angažirali konzultanta Marka Umičevića, koji je nazočio ovoj sjednici (op. a. kao i dva tjedna ranije na sjednici pakračkog Gradskog vijeća), da izvrši analizu tržišta plina u Republici Hrvatskoj te procijeni poslovanje same tvrtke Pakrac Plin.

Predstavljajući se vijećnicima, Marko Umičević, energetski stručnjak s međunarodnim iskustvom u ovakvim postupcima predstavio se lipičkim vijećnicima, istaknuvši da je vodio i postupke prodaje u Koprivnici, Virovitici i obližnjem Daruvaru. On je, odgovarajući upitima vijećnika istaknuo da je kod ovako malih tvrtki, poput Pakrac plina, skupo održavanje plinske mreže te shodno tome broja potrošača, a širenje je nemoguće pa je ovaj postupak prodaje gotovo pa neizbježan. Takve male tvrtke su interesantne velikim poduzećima koji ih potom inkorporiraju unutar svog sustava. Što je veći sustav, bolji su uvjeti poslovanja i financiranja, rekao je gospodin Umičević. Dosadašnji zaposlenici zasigurno će biti potrebni i budućem vlasniku, a cijenu plina korigira tržište. I ovdje je istaknuto da su opskrba i distribucija dvije zasebne svari, a cijena distribucije je utvrđena od strane HERA-e, Hrvatske energetske regulatorna agencije. Vijećnici su ovu odluku usvojili uz dva suzdržana.

Usvojeno je i Godišnje izvješće Javne vatrogasne postrojbe o radu za 2020. godinu, kao i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice područja Pakrac – Lipik za 2020. godinu.

Kod izvješća o radu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za prošlu godinu vijećnika Lneničeka (DP) je zanimalo može li njihove djelatnosti obavljati Lipkom. Direktor Bišćanin je odgovorio kako Komunalac osim komunalnih djelatnosti, obavlja i jednu tržišnu djelatnost – upravljanje višestambenim zgradama na području Lipika i Pakraca, kao i jednu energetsku djelatnost – opskrbu plinom. Na upit vijećnika Strganca (HSS) direktor je odgovorio kako je procijenjena vremenska raspoloživost kapaciteta prema prikupljenim količinama otpada našeg lokalnog odlagališta nekih šest do sedam godina što se terminski poklapa s otvaranjem regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Problem divljih odlagališta ovom je prilikom spomenula vijećnica Gadžić Husko (HDZ). Rečeno je kako to nije u nadležnosti ove tvrtke, nego komunalnih redara. Komunalac je nadležan jedino za zelene otoke gdje je također prisutan problem nepravilnog odlaganja. Gradonačelnik se složio s postojanjem problema divljih odlagališta ukazavši da će se Grad javiti na natječaj Fonda za zaštitu okoliša u pogledu saniranja divljih odlagališta, napose onog u Šeovici. Izvještaj Komunalca je u konačnici prihvaćen jednoglasno.

Nakon desetominutne stanke, na red je došlo financijska izvješće i izvješće o radu tvrtke Vode Lipik za prošlu godinu. Vijećnika Strganca (HSS) je zanimalo kako se provodi projekt aglomeracije. Direktor Marijan Pierobon je kazao kako se projekt aglomeracije sastoji od pet različitih segmenata, ali da je najzanimljiviji ovaj koji se tiče izgradnje infrastrukture. Projekt se sastoji od ukupno 92 km infrastrukture, od čega 56 km kanalizacije i 36 km vodovoda. Sa zadnjim danom lipnja trebalo bi se biti na 54% vremenske realizacije projekta i 57% financijske realizacije projekta, rekao je Pierobon. Vode Lipik posljednjih godina posluju s gubitkom pa je vijećnik Lneniček (DP) upitao koji je razlog za to. Direktor je rekao da se od 2011. godine cijene nisu mijenjale, a u međuvremenu aktiva društva se povećala, izgrađeno je preko 50 km nove mreže, modernizirali su kompletan sustav i automatizirali sve što se dalo automatizirati i to je očekivano rezultiralo povećanim rashodima. To cijena usluge nije pratila, međutim, krajem prošle godine cjenik je korigiran pa se očekuje pozitivna nula. Izvještaj ove vodnokomunalne usluge prihvaćen je uz jednog suzdržanog

Jednoglasno i bez puno rasprave je usvojeno Izvješće o radu LAG-a Zeleni Trokut, ali i Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu Turističke zajednice Grada Lipika.

Kod Izvješća o radu, kao i kod Godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu Lipičke razvojne i turističke agencije LIRA d.o.o. vijećnici Strganac (HSS) i Lneniček (DP) su zatražili pismene odgovore vezano za neke stavke koje im nisu bile jasne, a koje se tiču prihoda i rashoda. Inače, izvještaj je prihvaćen većinom glasova, dok je jedan bio protiv.

Financijsko izvješće za 2020. godinu gradskog komunalnog poduzeća Lipkom je bilo sljedeće. I ovdje je, ovaj put od vijećnice Krpan (HSS) bilo spomena o divljim odlagalištima na što je direktor Strganac kazao da je reciklažno dvorište i osnovano upravo kako bi taj problem bio koliko-toliko manji. Nakon rasprave o poslovanju, vrstama usluga i njihovoj cijeni te svemu onom čime se Lipkom bavi, kao i o opravdanosti postojanja ove tvrtke o čemu su raspravljali vijećnik Strganac i gradonačelnik Kasana, izvješće je također prihvaćeno od strane većine vijećnika, a kao i kod prethodne točke, vijećnik Strganac (HSS) je bio protiv.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji uz pohvale gradskim stručnim službama je u potpunosti prihvaćeno, a prihvaćeni su u nastavku sjednice i prijedlozi izmjene i dopune programa javnih potreba, zatim prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika te prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2021. godinu.

Usvojen rebalans

Vijećnici su usvojili i Prijedlog Izmjene i dopuna Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu te Prijedlog Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu.

Prema obrazloženju koje je vijećnicima dostavila voditeljica Odsjeka za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Gordana Horvat, istaknuto je da se izmjene i dopune Proračuna Grada Lipika za 2021. godinu predlažu iz razloga nastalih promjena, kako u prikupljanju i naplati prihoda i primitaka tako i u izmjeni planiranih rashoda, odnosno izdataka.

Najvažniji razlog prijedloga ovih izmjena i dopuna Proračuna, odnosno rebalansa je usklađenje s provedbom novih projekata, a slijedom dobivenih suglasnosti po pojedinim natječajima za koje će se sredstva osigurati iz EU fondova, odnosno planiranje novih rashoda nužno potrebnih za dovršetak pojedinih projekata ili investicija.

I u ovoj godini suočeni smo s izvanrednim okolnostima poslovanja u svim djelatnostima, kao i primijenjenim mjerama od strane svih razina države i drugih institucija za očuvanje radnih mjesta i mjera potpore gospodarstvu. Stoga je Grad Lipik nastavio s provedbom mjera kao i prethodne godine u dijelu oslobođenja plaćanja komunalne naknade u 2021. svim obrtnicima i poduzetnicima koji imaju posljedice u poslovanju prouzročene pandemijom koronavirusa te su isplaćene i jednokratne potpore. Ovim rebalansom prihodi se povećavaju za 3.361.836,67 kn, tako da novi plan ukupnih prihoda iznosi 56.439.220,67 kn, a rashodi za 1.485.623,96 kn i ukupno iznose 61.238.007,96 kn. Ovim rebalansom planira se djelomično pokriće manjka prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 1.000.000,00 kn. U prethodnoj godini Proračun je ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.798.787,29 kn, od kojih se na pokriće prethodnog manjka u 2021. ovim rebalansom raspoređuje 1.000.000,00 kn. Ostatak prenesenog manjka u iznosu od 2.496.759,24 kn pokriti će se proporcionalno kroz sljedeće proračunsko razdoblje od 2022. do 2024. sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grad Lipika za 2021. godinu. Slijedom iznesenog ukupan iznos viška iz 2020. za pokriće rashoda u 2021.g. iznosi 4.798.787,29 kn.

Osnovan Odbor za razvoj poljoprivrede i sela

U daljnjem tijeku sjednice usvojena je dopuna Odluke o reguliranju prometa na području Grada Lipika koja se odnosi na prometovanje turističkog vlakića četvrtkom od Lipika do Pakraca te povratno, a potom su imenovani i članovi Odbora za gospodarstvo, financije i proračun (Vlado Stakor, Mladen Dolić, Bore Tutić, Milan Vlajković i Vinko Strganac) i Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost (Tina Gadžić Husko, Dalibor Viboh, Ivo Nikić, Bore Tutić i Tomislav Lneniček).

Na ovoj je sjednici prihvaćen Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za razvoj poljoprivrede i sela u koji su imenovani (Milan Vlajković, Ivo Nikić, Bore Tutić, Vlado Stakor i Vedrana Vondrak).

Također je prihvaćen i Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Područnog vrtića u Poljani i Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Strategije Grada Lipika za razdoblje do 2030. godine, što je u skladu i s nacionalnom strategijom. Usvojen je i Prijedlog Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticajne stanogradnje na području Grada Lipika pri čemu je istaknuto da će se još provesti anketa o interesu za isto.

Nakon gotovo tri sata, na samom kraju ove duge ljetne, ujedno i prve sjednice novog saziva lipičkog Gradskog vijeća došlo se i do posljednje točke sjednice, točke „Različito“.

Tako je vijećnik Vlado Stakor (HDZ) postavio upit o informatizaciji vijeća, odnosno da se vijećnicima nabavi informatička oprema (laptopi) na revers, kao što je slučaj i u susjednom Pakracu. Većina vijećnika je izrazila pozitivno mišljenje, no neki od vijećnika, poput Tomislava Lneničeka (DP), su rekli da im to nije potrebno. Potom su se s njim usuglasili i vijećnici Vinko Strganac (HSS) i Vedrana Vondrak (DP).

Pitanje u vezi vijećničkih naknada je postavio Bore Tutić (HDZ). Gospođa Horvat je rekla da naknada za rad u lipičkom Gradskom vijeću trenutno iznosi 300,00 kuna neto po održanoj radnoj sjednici Gradskog vijeća. Također je rekla da ukupna godišnja neto naknada pojedinog vijećnika ne može iznositi više od 8.000,00 kuna, a predsjednik Gradskog vijeća ima pravo na ukupnu godišnju neto naknadu u iznosu od 12.000,00 kuna. Stoga je rečeno da će na sljedećoj sjednici o tome biti više govora.

Vijećnik Vinko Strganac  (HSS) je postavio pitanje u vezi Javnog natječaja za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga u kompleksu bazena u Lipiku. Naime, prema riječima vijećnika Strganca, trojica ugostitelja su mu rekli da nije bilo transparentnosti i da je „preko noći“ bilo objavljeno na nekoj gradskoj stranici i da se jednostavno nisu javili.

Odgovorio mu je gradonačelnik Kasana ustvrdivši da nije Grad Lipik taj natječaj provodio, kao i to da tvrdnje vijećnika nisu točne jer je natječaj bio objavljen i svatko je za njega znao. Natječaj je provodila LIRA d.o.o., a između ostalog bio je objavljen i na našem portalu 3. svibnja ove godine te je bio vidljiv čitavo vrijeme trajanja.

Na samom kraju sjednice vijećnik Goran Bez (DP) predložio je uvođenje video nadzora na području Grada Lipika, kako na samim bazenima, tako i na ulazima u sam grad, a sve u svrhu prevencije. Gradonačelnik je pozdravio ovaj prijedlog, kao i većina vijećnika te je rečeno da se o tome već raspravljalo te će se nastaviti ići u tome smjeru.