Gradsko vijeće Lipika: Prodan Pakrac Plin; predstavljen novi direktor LIRA-e

Osma sjednica lipičkog Gradskog vijeća održana je 29. ožujka u prostoru Vatrogasnog doma Lipik pod predsjedanjem Predsjednika Gradskog vijeća Slobodana Katunara (HDZ), a u njezinu je radu sudjelovalo 12 gradskih vijećnika. Sjednici je nazočio i gradonačelnik Lipika Vinko Kasana (HDZ) s predstavnicima gradskih stručnih službi, kao i čelni ljudi gradskih tvrtki i ustanova.

Tijekom aktualnog sata s prvim se pitanjem javila vijećnica Vedrana Vondrak (nezavisna). Vlada Republike Hrvatske početkom veljače ove godine usvojila je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu pa ju je zanimalo je li u Grad Lipik stigla suglasnost za potrebnim raspisivanjem natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Lipika. S obzirom na to da se radi o prijedlogu Zakona koji još nije usvojen, jer se nalazi u parlamentarnoj proceduri, nije stigla nikakva suglasnost, rečeno je.

Vijećnik Mladen Dolić (HDZ) je spomenuo biciklističku stazu u Filipovcu koja spaja Lipik i Pakrac, odnosno što je novo u vezi plana Turističkog vijeća Lipika o izgradnji pješačko – biciklističkog mosta preko rijeke Pakre. Gradonačelnik Kasana je odgovorio kako je stigla inicijativa iz poduzeća Vode Lipik u sklopu koje bi bio izgrađen cjevovod od Pakraca prema Lipiku, a poslužio bi i kao nosač za budući most koji bi poslužio brojnim građanima s područja oba grada koji šeću uz obalu Pakre, posebno tijekom lijepog vremena.

Nakon relativno kratkog aktualnog sata prešlo se na drugi dio sjednice

Tvrtka Pakrac Plin prodana za 3 milijuna kuna
Prva točka se odnosila na informaciju o provedenom postupku pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva Komunalac d.o.o. u kapitalu društva Pakrac Plin d.o.o.

Kako je gradskim vijećnicima obrazložio Josip Bišćanin, direktor Komunalca d.o.o., nakon podrobne stručne analize i tzv. dubinskog snimanja, najboljim ponuditeljem je izabrana osječka tvrtka HEP Plin d.o.o. koja je ponudila za potpuni vlasnički udio 3 milijuna kuna uz preuzimanje obveze zadržavanja poslovanja na području gradova Lipika i Pakraca, ispunjavanju dugoročnih planova te zadržavanje zaposlenika najmanje idućih pet godina. Radi se o poduzeću koje je po veličini druga energetska, odnosno plinska tvrtka na području Republike Hrvatske (op. a. nakon Plinare Zagreb), a već je ranije preuzela poslove distribucije plina na područjima Daruvara, Virovitice, Vukovara i Krapine. Kako je rečeno, za potrošače se ništa neće značajno mijenjati.

Izglasan produženi rad Dječjeg vrtića Kockica
U daljnjem tijeku sjednice usvojeni su i prijedlozi zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Lipik za 2021. godinu, zatim o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Kockica u 2021. godini te o davanju suglasnosti za produženi rad Dječjeg vrtića Kockica Lipik. Produženi rad DV Kockica Lipik određuje se od 16:30 do 20:30 sati, od ponedjeljka do petka.

Također su usvojeni i prijedlozi zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Usvojeno je i Izvješće o utrošku sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenim korištenjem, davanja na korištenja izravnom pogodbom i sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika za 2021. godinu, dok u Prijedlogu zaključka o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava od prodaje kuće i stanova u državnom vlasništvu za 2021. godinu stoji da u prošloj godini nije bilo naplaćenih sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu, slijedom čega nije bilo ni utroška.

U Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Lipika za 2021. godinu s obrazloženjem, kojeg je prihvatilo 11 vijećnika uz jednog suzdržanog, stoji kako je ukupno prihoda i primitaka bilo 39.506.376,53 kn, dok je ukupno rashoda i izdataka bilo 47.015.749,17 kn.

Manjak prihoda poslovanja za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 7.509.372,64 kn umanjit će se za višak prihoda prenesen iz 2020. godine u iznosu od 2.287.387,39 kn, tako da ukupni manjak na kraju 2021. godine iznosi 5.221.985,25 kn.

Prihvaćen je i Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu, kao i Prijedlog odluke o sufinanciranju produženog boravka u Osnovnoj školi Lipik te Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Lipika.

Izglasan je i Prijedlog ispravka odluke o dopuni odluke o nerazvrstanim cestama te Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Lipika za 2022. godinu i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju suglasnosti za jamstvo za zaduživanje trgovačkom društvu LIRA d.o.o. Lipik.

Lipička razvojna i turistička agencija LIRA d.o.o. dobila je suglasnost i jamstvo za zaduživanje u iznosu od 3.000.000,00 kn za kredit kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za potrebe financiranja kupnje nekretnine u Lipiku na adresi Ulica Marije Terezije br. 23 koja je građanima poznatija pod nazivom Vila Osječanka.

Predstavljen novi direktor LIRA-e Darian Husko
Ovom se prigodom Gradskom vijeću predstavio Darian Husko, novi direktor LIRA-e, koji je dosad u ovom gradskom poduzeću obnašao dužnost voditelja razvojnog odjela. Zahvalio je Skupštini društva na ukazanom povjerenju istaknuvši kako se nada uspješnoj budućoj suradnji s gradskim vijećnicima.