Nastavak deratizacije na području Grada Lipika

Obavještavamo Vas da će tvrtka „EKO -DERATIZACIJA“ d.o.o. iz Zagreba, Črnkovečka 9a, provesti uslugu obvezatne preventivne proljetne deratizacije na području Grada Lipika prema ovom Operativnom planu:

2. TJEDAN (06.06.2022.-10.06.2022.)

BLOK br. 5. – 06.06.2022. PONEDJELJAK – od 8 do 16 sati
JAPAGA
ŠEOVICA
– Omanovačka, Rudnička, Lipička
SKENDEROVCI
BUKOVČANI

BLOK br. 6 – 07.06.2022. UTORAK – od 8 do 16 sati
GORNJI ČAGLIĆ
BJELANOVAC
KOVAČEVAC
LIVAĐANI
SUBOCKA
KORITA
JAGMA

BLOK br. 7. – 08.06.2022. SRIJEDA – od 8 do 16 sati
DOBROVAC
KLISA
KUKUNJEVAC
– Stari put, Kolodvorska, Smrtići, Franje Filipovića, Brezinska, Sklizavac

BLOK br. 8. – 09.06.2022. ČETVRTAK – od 8 do 16 sati
BREZINE
BUJAVICA
GAJ
– Ilije Straganca, Poce Kolomana, Braće Opić, Đure Dolušića, Slavke Sudre

BLOK br. 9. – 10.06.2022. PETAK – od 8 do 16 sati
BREKINSKA
STRIŽIČEVAC
ANTUNOVAC
– Poljanska, Oslobska, Gajska, Hrvatskih branitelja, Matije Gupca, Mala, Školska

Uz deratizaciju stambenih objekata paralelno će se provoditi i deratizacija javnoprometnih
površina, trgova, parkova, deponija, …

Dokumenti: OPERATIVNI PLAN 06.06.-10.06.2022. OPERATIVNI PLAN DERATIZACIJE_31.05.-03.06.2022