Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Lipika

Temeljem članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 104/22 i 133/22), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika od 06. lipnja 2023. godine, KLASA: 320-02/21-01/27; URBROJ: 2177-2-01-23-32, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika objavljuje

OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Lipika, KLASA: 320-02/21-01/27; URBROJ: 2177-2-01-23-32, objavljenog na oglasnoj ploči Grada Lipika i na mrežnoj stranici Grada Lipika www.lipik.hr, a koji je trajao od 12. lipnja 2023. godine do 12. srpnja 2023. godine, provest će se dana 25. srpnja 2023. godine (utorak) u 10:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Lipika, Mala vijećnica, soba br. 17.

 

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske

na području Grada Lipika

 

Dokumenti: Obavijest o javnom otvaranju ponuda