Odluka o produljenju radnog vremena ugostitelja

Na temelju odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članka 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Lipika“ br.16/15) članka 54. Statuta Grada Lipika  (“Službeni glasnik Grada Lipika” br. 1/21), Gradonačelnik Grada Lipika donosi:

 

ODLUKU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom produžuju se radno vrijeme ugostiteljskih objekata u naselju Lipik za vrijeme ljetne kupališne sezone u sklopu manifestacije „Ljeto u Lipiku“ u vremenu od 3. lipnja 2022. do 31. kolovoza 2022.godine.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti u naselju Lipik iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ mogu raditi petkom i subotom do 2:00 sata uz uvijete iz članka 4. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Lipika“ br.16/15).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu datumom donošenja, a objavit će se na Internet stranici Grada Lipika i sredstvima informiranja Grada Lipika.

 

GRADONAČELNIK:

Vinko Kasana, bacc.ing.agr.

 

KLASA:  335-01/22-01/01

URBROJ: 2177-2-02-22-1

Lipik, 1. lipanj 2022.

Dokumenti: Odluka o produljenju radnog vremena ugostitelja.