Osniva se trgovačko društvo za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda

Četvrta sjednica lipičkog Gradskog vijeća održana je 28. rujna u prostoru DVD-a Lipik, a prisustvovalo joj je deset od trinaest izabranih gradskih vijećnika, gradonačelnik Lipika te predstavnici gradskih stručnih  službi i tvrtki.

Prije nego što se prešlo na dnevni red sjednice koji se sastojao od dvije točke, predsjednik Gradskog vijeća Slobodan Katunar (HDZ) otvorio je aktualni sat tijekom koje je postavljeno samo jedno pitanje, ono koje je postavio vijećnik Vinko Strganac (HSS). Bilo je to pitanje koje često postavlja, kako je i sam naglasio, a upućeno je gradonačelniku Vinku Kasani (HDZ). Vijećnika Strganca je zanimalo ima li kakvih novosti oko obnove Kursalona te izgradnje hotela, a gradonačelnik je odgovorio kako, nažalost nema nikakvih novosti od posljednjeg puta kad se o tome raspravljalo na Gradskom vijeću. Situacija je i dalje „status quo“. Vlasnici su trenutno u svojevrsnom nesporazumu i nisu se još izjasnili oko namjere Grada za kupovinu Kursalona i Wandelbahna. Gradu je svakako u interesu obnova ovih kapitalnih objekata jer time bi se pokrenule i neke druge investicije koje bi znatno doprinijele razvoju Lipika. Naravno, postoji i intencija da se njihova obnova pripremi za novo programsko razdoblje i sredstva koja će se zasigurno pojaviti, a na tome se pripremio teren kroz razgovore s resornom ministricom i državnim tajnicima i konzultantima.

Izvori Lipika d.o.o. za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda

Nakon kratkog aktualnog sata prešlo se na Dnevni red sjednice koji se sastojao od dvije točke – 1. Prijedloga Odluke o osnivanju trgovačkog društva Izvori Lipika d.o.o. za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda i 2. Različito.

Naime, kako je gradonačelnik Kasana istaknuo u obrazloženju, Grad Lipik u partnerstvu s Požeško-slavonskom županijom te općinama Jakšić i Velika provodi projekt „Geotermalni izvori Požeško-slavonske županije“. Radi se o projektu o kojem je Compas svojevremeno pisao, odnosno o termalnoj  bušotini Lip-9/h. Ispostavilo se prema prvim mjerenjima da ta bušotina ima dobar kapacitet, a i temperaturu koja je bila očekivana, 67 stupnjeva, rekao je gradonačelnik te iskazao interes Grada za njezino iskorištavanje jer Lipik nema koncesiju ni nad jednim izvorom.

Stoga je pokrenuta procedura, a paralelno s time je pokrenut i projekt, još za vrijeme župana Tomaševića, koji uključuje izradu Studije geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, izradu dokumentacije za stjecanje dozvole za istraživanje i pripremu dokumentacije za ishođenje dozvole za pridobivanje geotermalnih voda na lokalitetu Tekić, izradu projektno-tehničke dokumentacije za Toplovod u Lipiku (jedan krak Toplovoda će ići prema lipičkim bazenima pa sve do parka, a drugi do Raminca) te izradu Istraživačke studije termalnog izvorišta u Velikoj. Taj je projekt financiran kroz Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga značaja KK.10.1.3.05. Njegova provedba ima za cilj podići razinu iskoristivosti geotermalnog potencijala Požeško-slavonske županije, odnosno njezinih općina i gradova (Općine Jakšić i Velika te Grada Lipika). U tu svrhu, osim inicijalnih istraživanja i studija, potrebno je provesti sve zakonom propisane radnje i izraditi svu potrebnu i propisanu dokumentaciju kako bi se dobilo pravo na istražni prostor, proveli istražni radovi na utvrđenim lokacijama i stvorile podloge za stavljanje bušotine u redovan proizvodni proces koji obuhvaća korištenje dobivene geotermalne vode u razne svrhe; ovisno o temperaturi i količini vode to može uključivati djelatnosti od proizvodnje električne energije, sušenja, hlađenja, akvakulture, balneološke svrhe, prerađivačke industrije i dr., napomenuto je u obrazloženju.

S obzirom na to da je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u komunikaciji s predstavnicima Grada Lipika  uputilo da eksploataciju termalne vode može vršiti jedino trgovačko društvo koje smije biti registrirano samo za sljedeće 4 djelatnosti: djelatnost istraživanja i eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda ili skladištenja prirodnog plina ili trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, ovisno o primjeni; djelatnost izrade dokumentacije o rezervama ili dokumentacije o građi, obliku, veličini i obujmu geoloških struktura pogodnih za skladištenje prirodnog plina ili trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida; djelatnost izrade naftno-rudarskih projekata i djelatnost izrade projekata građenja naftno-rudarskih objekata i postrojenja.

Da bi ostvarili financijsku pomoć za istraživanje bušotine i kako bi izradili neophodan elaborat za korištenje bušotina „Elaborat o rezervama“ potrebno se prijaviti na natječaj „Izrada tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije“ financiranog iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021. Upravo iz tog razloga potrebno je u što kraćem roku osnovati trgovačko društvo kako bi se što prije moglo prijavili na natječaj.

Budući da se mora imenovati i direktor ove nove tvrtke, rečeno je da će to biti Zvonko Novokmet, već zaposlenik lipičke Gradske uprave pa se time neće stvarati nikakvi dodatni troškovi.

Vijećnica Virna Krpan (HSS) je upitala nije li Gradu isplativije da se umjesto osnivanja nove tvrtke ove, gore spomenute djelatnosti preregistriraju u nekoj drugoj gradskoj tvrtki te kako će nova tvrtka vršiti istraživanja ako će imati samo jednog zaposlenog. Rečeno joj je da će nova tvrtka biti investitor i da neće ona vršiti istraživanja, a što se tiče preregistriranja drugih gradskih tvrtki, odgovoreno joj je da su to Lipkom i LIRA  koje ionako imaju dosta drugih poslova. Vijećnicu je zanimalo i vrijeme trajanja eventualne koncesije nad bušotinom pa je pročelnica Prhal odgovorila kako je to duži niz godina (op. a. obično to bude pedeset godina) te je dosadašnja praksa pokazala da u takvim slučajevima nitko drugi ni ne iskazuje interes za korištenjem bušotine osim lokalne samouprave na čijem se području ona nalazi.

Funkcija razvoja gospodarstva

Ovaj projekt otvara puno mogućnosti, otvara naše potencijale. Lipik ima stoljetnu tradiciju korištenja termomineralne vode, a ovo je još jedan potencijal. To će biti u funkciji ne samo Grada Lipika, već i njegovih javnih ustanova, kao i poduzetnika, rekao je gradonačelnik. – Ovu Odluku su vijećnici jednoglasno usvojili.

Pred sam kraj ove sjednice koja je bila jedna od najkraćih unutar posljednje četiri godine i trajala je nešto više od pola sata, pod točkom Različito vijećnik Strganac je podsjetio kako na području Gaja postoji nekoliko bušotina vode te se trenutno kroz projekt aglomeracije provodi vod prema Lipiku pa će ti izvori biti itekako značajni u budućnosti. Budući da je rijeka Bijela akumulirana, nema više plavljenja, a činjenica je kako na području tih izvora postoje poljoprivredna zemljišta gdje se radi konvencionalna poljoprivreda i gdje se vrše tretmani s pesticidima, vijećnik je sugerirao da se možda nekom gradskom uredbom ili pravilnikom ograniče te poljoprivredne djelatnosti na tim terenima da pesticidi ne bi naštetili. Gradonačelnik se složio s vijećnikovim razmišljanjem.