Pokrenut je postupak izrade Plana razvoja Grada Lipika do 2030. godine

Grad Lipik započeo je s izradom Plana razvoja Grada Lipika do 2030. godine  koji predstavlja temeljni strateški akt kojim se definiraju ciljevi i mjere za razvoj Grada u nadolazećem periodu s ciljem podizanja kvalitete života, poboljšanja ekonomske slike i zadovoljstva građana.

Financijska perspektiva koja je trajala od 2014. do 2020. godine je završena te je nužno riješiti pitanje i izradu strateških dokumenata na svim razinama kako bi se sredstva planirana za novu perspektivu mogla početi odmah koristiti. Svrha izrade Plana razvoja je pregled trenutnog stanja Grada Lipika te postavljanje nove, buduće vizije kao i stvaranje sveobuhvatnog razvojnog plana u skladu s nacionalnim i EU standardima koji će služiti kao osnova budućeg  kulturnog, društvenog i gospodarskog razvoja Grada Lipika.

Plan razvoja omogućava Gradu Lipiku povećanje mogućnosti  privlačenja  financijskih sredstava i potiče korištenje novih, ali i postojećih resursa na efikasniji i transparentniji način.  Isto tako, strateškim planiranjem Grad Lipik će poboljšati usmjerenost samih institucija te dati putokaz za praćenje postignuća i procjenu budućih rezultata. U okruženju u kojem dominira natjecanje i konkurentnost Grad Lipik će ovim strateškim planiranjem aktivnije utjecati na budućnost i bolje pozicioniranje.

Ciljevi u ovom Planu razvoja Grada Lipika do 2030. godine su ambiciozni i njihova realizacija ovisi prvenstveno o nama, građanima Grada Lipika, stoga i ovim putem pozivamo sve stanovnike Grada Lipika da nam se priključe u izradi ovog plana razvoja i daju svoj doprinos za naš Lipik.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije ili imate bilo kakvo pitanje vezano uz Plan razvoja Grada Lipika do 2030. godine javite se na e-mail adresu: veronika.prhal@lipik.hr.