Poziv na edukaciju za izradu suvenira od prirodnih materijala

Grad Lipik poziva zainteresirane osobe s područja grada Lipika koje žele steći nova znanja i vještine izrade suvenira od prirodnih materijala te se angažirati u poduzetničkoj aktivnosti koja će unaprijediti lokalnu i prekograničnu turističku ponudu da se prijave na

EDUKACIJU ZA IZRADU SUVENIRA OD PRIRODNIH MATERIJALA

Edukacija će ukupno trajati 7 dana (23.8.-31.8.2018.), a provoditi će se u gradu Garešnici.
Na edukaciji će se izrađivati suveniri od prirodnih materijala (kukuruzovina, drvo, papir, vuna) kao što su cekeri, košarice, torbice, blagdanski ukrasi, a sudjelovanjem u ovoj edukaciji steći će se nova znanja i vještine koje će polaznici kasnije moći primjenjivati za izradu suvenira i bolju turističku ponudu.

Edukacija je za polaznike besplatna, a troškove prijevoza do Garešnice snose sami polaznici.

Edukacijski program se provodi u sklopu projekta prekogranične suradnje iz programa INTERREG – IPA CBC Croatia – Bosnia and Herzegovina – Montenegro za projekt „Put baštine – od Trapista do graničara“ (Heritage route – from Trappist to Border guards).

Prijaviti se možete do 20. kolovoza 2018. godine. Prijavnice je moguće preuzeti na slijedećim Internet stranicama: www.lipik.hr i http://heritageroute.eu/

Kontakti za prijavu i dodatne informacije:
•    Grad Lipik
Jedinstveni upravni odjel, Marije Terezije 27, Lipik
Kontakt osoba: Valerija Vlajnić, tel. 034/314-820, e-mail: valerija@lipik.hr

Dokumenti: Poziv na edukaciju Prijavnica